Συνεχείς αλλαγές στις σχεδιαζόμενες επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα. Παρά τις καθημερινές δημοσιεύσεις και διαρροές για το πρόγραμμα επιδοτήσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις, το πρόγραμμα θα αλλάζει ως και την τελευταία μέρα πριν την εφαρμογή του!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, το Υπουργείο Πειβάλλοντος θα επιδοτήσει μόνο  2 μόνο κατηγορίες:

Α Κατηγορία: οικιακά φωτοβολταϊκά με μπαταρία (με όριο για την επιδότηση τα 7 kWp στο φωτοβολταϊκό και τις 7 kWh για την μπαταρία. Οτιδήποτε παραπάνω δεν λαμβάνει επιδότηση). Μέση επιδότηση συστήματος 50%, δηλαδή επιδοτείται όλο το κόστος της μπαταρίας. Δεν επιδοτείται το απλό net-metering χωρίς μπαταρία.

Β Κατηγορία: αγροτικά φωτοβολταϊκά χωρίς μπαταρία μέχρι 10 kWp.

Τα εμπορικά συστήματα αυτοπαραγωγής έως 10 kWp θα επιδοτηθούν με παράλληλο πρόγραμμα το οποίο όμως θα τρέξει το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εμπορικά συστήματα αυτοπαραγωγής >10 kWp θα μπουν σε άλλο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί κάποτε στο μέλλον.

Τα ευάλωττα νοικοκυριά μένουν εκτός αυτού του προγράμματος γιατί θα υποστηριχθούν μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων ΟΤΑ με 100% επιδότηση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο