Αναρτήθηκε την Παρασκευή 7/10/2022 η προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Η μέγιστη επιδότηση φτάνει το 50%.  Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων έχει όριο τις 100.000 € στους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και από 50.000 € έως και 500.000 € στον κλάδο του Τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. € και θα κατανέμεται σε 100 εκ € για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 100 εκ € για τον κλάδο Τουρισμού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι

  • Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
  • Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης
  • Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών
  • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης
  • Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Ο οδηγός θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι 27 Οκτωβρίου 2022 και είναι διαθέσιμος εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο