Για πρώτη φορά στην Ελλαδα, τα φωτοβολταϊκά είναι στην πρώτη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ, στο τέλος Μαΐου η συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών έφτασε τα 4.551 MW (εκ των οποίων τα 352 είναι σε στέγες <10 kW), ενώ τα αιολικά πέρασαν στην δεύτερη θέση με 4.426 MW. Ακολουθούν τα υδροηλεκτρικα με 258 MW και οι μονάδες βιομάζας-βιοαεριου με 112 MW.

Έτσι η συνολική εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ φτάνει τα 9.500 MW.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο