Άλλα 12 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά το τελευταίο τετράμηνο..

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

 • Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.87 kWp σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 16/04/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.87 kWp σε στέγη στο Σουληνάρι Μεσσηνίας.
 • Την 30/04/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 5 kWp σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 08/05/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στο Πεύκο Μεσσηνίας.
 • Την 16/05/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.945 kWp σε στέγη στο Καρβέλι Μεσσηνίας.
 • Την 30/05/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.87 kWp σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 30/05/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.
 • Την 30/05/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στον Λαδά Μεσσηνίας.
 • Την 21/06/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 09/08/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε δώμα στη Νέα Κορώνη Μεσσηνίας.
 • Την 17/10/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στον Ευαγγελισμό Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας.
 • Την 17/10/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στον Ευαγγελισμό Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο