Άλλα 12 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο 2012.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

 • Την 02/03/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 99.88 kW σε γήπεδο στην περιοχή Άνω Αμπελόκηποι Μεσσηνίας.
 • Την 03/03/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.8 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.
 • Την 19/03/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Λέϊκα στην Καλαμάτα.
 • Την 19/03/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην  Καλαμάτα.
 • Την 26/03/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην  Καλαμάτα.
 • Την 26/03/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.8 kW σε δώμα στην παραλία Καλαμάτας.
 • Την 26/03/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.89 kW σε στέγη στην  Γιαννιτσάνικα στην Καλαμάτα.
 • Την 4/04/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.8 kW σε δώμα στην περιοχή Αγία Τριάδα Καλαμάτας.
 • Την 06/04//2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε δώμα στην  Καλαμάτα.
 • Την 09/04//2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην  Ίκλαινα Μεσσηνίας.
 • Την 22/04/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9,87 kW σε δώμα στο κέντρο της Καλαμάτας.
 • Την 23/04/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9,8 kW σε στέγη στην Πιπερίτσα Μεσσηνίας.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο