Άλλα 13 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

 • Την 06/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στην περιοχή Αίπεια Μεσσηνίας.
 • Την 11/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.
 • Την 24/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.
 • Την 24/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Ελαιοχωρίου Μεσσηνίας.
 • Την 28/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στα Τσουκαλαίϊκα Μεσσηνίας.
 • Την 29/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα ΑρφαράΜεσσηνίας.
 • Την 11/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην περιοχή Άνθεια Μεσσηνίας.
 • Την 11/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην περιοχή Άνθεια Μεσσηνίας.
 • Την 11/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στην περιοχή Μελιγαλά Μεσσηνίας.
 • Την 13/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 19.88 kW σε γήπεδο στην περιοχή Κρεμμυδίων Μεσσηνίας.
 • Την 13/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.
 • Την 13/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην περιοχή Παλαιόχωρα Αβίας.
 • Την 15/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε στέγη στην Καλαμάτα.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο