Άλλα 19 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά το τελευταίο τετράμηνο.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 05/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.99 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

 • Την 05/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στο Πέυκο Μεσσηνίας.
 • Την 05/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.80 kW σε στέγη στοην Παλαιόχωρα Αβίας Μεσσηνίας.
 • Την 06/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 07/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.76 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 08/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,00 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 09/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Απρόχωμα Καλαμάτας Μεσσηνίας.
 • Την 09/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 10/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 6.71 kW σε δώμα στη Γλυφάδα Μεσσηνίας.
 • Την 12/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 18/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5.76 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 18/10/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2.75 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 24/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Παλλήνη Αττικής.
 • Την 12/11/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.
 • Την 01/12/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Νεοχώρι Οιχαλίας Μεσσηνίας.
 • Την 01/12/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στα Περιβολάκια Μεσσηνίας.
 • Την 26/12/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5.00 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας.
 • Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Ρίγκλια Μεσσηνίας.
 • Την 03/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7.95 kW σε δώμα στο Περιστέρι Αττικής.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο