Άλλα τρία φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήρια ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay το Μάρτιο στη Μεσσηνία.
Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:


  • Την 03/03/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  8.36 kW σε στέγη στο Πεταλίδι Μεσσηνίας

    Την 12/03/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.83 kW σε στέγη στην Καλλιθέα Καλαμάτας.
  • Την 23/03/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο