Άλλα 4 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο.


Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

  • Την 01/08/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Βέργας Καλαμάτας.
  • Την 11/08/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην περιοχή Απροχώματος Καλαμάτας.
  • Την 08/09/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στου Χανδρινού Μεσσηνίας.
  • Την 13/09/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Βέργας Καλαμάτας.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο