Άλλα 4 φωτοβολταϊκά Πάρκα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay τον φεβρουάριο 2013.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

  • Την 29/01/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100 kW στη Μικρή Μαντίνεια Μεσσηνίας.
  • Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στο Φραγκοπήγαδο Καλαμάτας Μεσσηνίας.
  • Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στο Χατζή Μεσσηνίας.
  • Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στα Λέικα Καλαμάτας Μεσσηνίας
 Φωτοβολταϊκό πάρκο
Φωτοβολταϊκό πάρκο
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο