Άλλα πέντε φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήρια ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay το πρώτο δεκαήμερο του Μαϊου.
Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:


  • Την 02/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.89 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας
  • Την 02/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας
  • Την 02/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας
  • Την 03/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας
  • Την 06/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.50 kW σε στέγη στα Τουρκολέκα Αρκαδίας
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο