Άλλα επτά φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήρια ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay τον Απρίλιο στη Μεσσηνία.
Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

  • Την 07/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε στέγη στα Τσουκαλαϊικα Μεσσηνίας
    Την 08/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε δώμα στην περιοχή Λέικα Καλαμάτας.
  • Την 08/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.
  • Την 21/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Γιαννιτσάνικα Καλαμάτας.
  • Την 21/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  4.94 kW σε στέγη στην περιοχή Βέργα Καλαμάτας.
  • Την 27/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  5.06 kW σε δώμα στην περιοχή Αγία Τριάδα Καλαμάτας.
  • Την 29/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε στέγη στον οικισμό Γαμβριά Μεσσηνίας.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο