Άλλα 9 φωτοβολταϊκά συστήματα (8 σε κτήρια και 1 σε γήπεδο) ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.


Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 02/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας

Την 03/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας

Την 03/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας

Την 04/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στη Μικρή Μαντίνεια

Την 04/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

Την 05/07/2011 ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό πάρκο με trackers ισχύος 19.8 kW σε γήπεδο στην περιοχή Χατζή Μεσσηνίας.Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την HeliosRES

Την 08/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα & στέγη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Την 13/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 6.35 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 15/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο