Για πρώτη φορά το 2022, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) πέρασαν στην πρώτη θέση στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, το 2022 αποτελεί ορόσημο, καθώς ανατράπηκε η εικόνα των προηγούμενων χρόνων, όπου το μεγαλύτερο μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή καταλάμβανε το φυσικό αέριο και παλαιότερα ο λιγνίτης.

Συγκεκριμένα το 2022 οι ΑΠΕ ήταν στην κορυφή με μερίδιο 41,6%. Στην δεύτερη θέση ήταν το φυσικό αέριο με 38% και την τρίτη ο λιγνίτης με ποσοστό 11,8%. Τέλος το μερίδιο των υδροηλεκτρικών ήταν 8.5%.

Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές μορφές ενέργειας (ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά) συνεισέφεραν το 50,1%, ενώ τα ορυκτά καύσιμα το 49,9%. Σημειώνεται ότι το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό των καθαρών μορφών ενέργειας ήταν 46,1%

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο