Δημοσίευση στην Εφημερίδα “Ελευθερία” την 20/4/2022

Ένα «παράθυρο» αισιοδοξίας για τις επιχειρήσεις, ανοίγει η ελληνική νομοθεσία που τους επιτρέπει να εφαρμόσουν την ανανεώσιμη πηγή ηλιακής ενέργειας, ως μοναδικό σε σπουδαιότητα «σύμμαχό» τους.

Την ιδιαίτερη αυτή περίοδο που διανύουμε µε τις πρόσφατες αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις, οι επιχειρήσεις στη χώρα µας είναι υποχρεωμένες να κινούνται σε ένα ακόμα πιο «εχθρικό» περιβάλλον. Την  κατάσταση έρχεται  να επιδεινώσει η πρόσφατη μεγάλη ενεργειακή κρίση, αυξάνοντας κατακόρυφα τα λειτουργικά τους έξοδα. Στην επιβαρυμένη αυτή πραγματικότητα,  οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, διερευνούν εναγωνίως πώς θα  να προβούν σε ενέργειες μείωσης ή εξορθολογισµού του κόστους ενέργειας που καταναλώνουν.

Η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων Αυτοπαραγωγής (Net-Metering) στις επιχειρήσεις, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει αισθητά και σίγουρα, αφού  πρόκειται για ενεργειακό συμψηφισμό µε άμεσα οφέλη, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις µε υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Κι αυτό γιατί µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Αυτοπαραγωγής net metering:

  • Αυτονομούνται ενεργειακά και μειώνουν δραστικά το λογαριασμό τους ηλεκτρικής ενέργειας
  • Καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια
  • Εξοικονομούν σχεδόν το σύνολο της αξίας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Αυξάνουν τα διαθέσιμα της επιχείρησης, απόρροια του σημαντικότατου περιορισμού των λειτουργικών της εξόδων
  • Κερδίζουν, μιας και η αξία της επένδυσης επιστρέφει σύντομα στο ταμείο τους, αφού ο χρόνος απόσβεσής της, µε βάση τις νέες υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μειωθεί εντυπωσιακά στα 3 έτη και σε αρκετές περιπτώσεις έως και στο 1 έτος.

Ο χώρος της ηλιακής ενέργειας που η SOLARWAY, δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, µε την εφαρμογή Φ/Β συστημάτων και την ανάπτυξη Φ/Β πάρκων, έχει ήδη λειτουργήσει σωτήρια για πολλές επιχειρήσεις. Η επιστημονική τεχνογνωσία και η εμπειρία πολλών επιτυχημένων εφαρμογών που διαθέτει η SOLARWAY στο χώρο αυτό, της δίνει την δυνατότητα να μπορεί να μετουσιώσει τις πραγματικές ευκαιρίες που αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις, σε έργα δραστικής, άμεσης εξοικονόμησης χρημάτων.

Με λίγα λόγια:

Φωτοβολταϊκό Αυτοπαραγωγής

Με ένα φωτοβολταϊκό Αυτοπαραγωγής net metering καλύπτετε τις ανάγκες σας σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενεργειακού συμψηφισμού. Μέρος της παραγωγής καταναλώνεται απευθείας, καλύπτοντας τις ανάγκες σας και το υπόλοιπο, «αποθηκεύεται» στο δίκτυο για κάλυψη αναγκών, όταν η παραγωγή του Φ/Β δεν επαρκεί.

Ηλιακή Ενέργεια

Η σημαντικότερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας της χώρας μας σύμμαχος στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,

Φωτοβολταϊκό

Με την εγκατάσταση Φ/Β Αυτοπαραγωγής αυτονομείστε ενεργειακά και μειώνετε δραστικά το λογαριασμό σας.

Επιχειρήσεις

Το Φωτοβολταϊκό, ενδεδειγμένη λύση σε επιχειρήσεις με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες μεγάλες αυξήσεις.

Αποδοτική επένδυση

Πλήρης κάλυψη αναγκών με απόσβεση επένδυσης σε 1-3 χρόνια και εξοικονόμηση σχεδόν του συνόλου της αξίας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Κέρδος

Αύξηση των διαθέσιμων της επιχείρησης απόρροια του σημαντικότατου περιορισμού των λειτουργικών της εξόδων

SOLARWAY

Ευριπίδου 45 & Ακρίτα, Καλαμάτα, Τηλ: 27210 81247

e-mail: info@solarway.gr –  www.solarway.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο