Για να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering ισχύος έως 10.8 kW, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράψετε σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και σύμβαση  συμψηφισμού με τον πάροχο σας (π.χ. ΔΕΗ ή άλλη).

Διαδικασία αδειοδότησης

Η διαδικασία αδειοδότησης για Φ/Β ισχύος έως 10,8 KW, έχει απλοποιηθεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο του 2023 κι έχει ως εξής:

 1. Πληρωμή του παράβολου αίτησης 370 + ΦΠΑ = 458,80 € με τραπεζική κατάθεση σε ειδικούς λογαριασμούς του ΔΕΔΔΗΕ. Στο αποδεικτικό πληρωμής, θα πρέπει να αναφέρεται η Επωνυμία και το ΑΦΜ του αιτούντος φορέα, ενώ στην Αιτιολογία Κατάθεσης θα αναγράφεται συνοπτικά η τεχνολογία και το τοπωνύμιο της θέσης εγκατάστασης του σταθμού (π.χ. ΦΒ Ευριπίδου 45 Καλαμάτα).
 2. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μέσα από την ειδική πλατφόρμα (https://pvstegi.gov.gr/ ).  Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του αιτούντος. Ο αιτών πρέπει να έχει την παροχή στο όνομα του.
 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπου 15 μέρες, αναρτά στην πλατφόρμα την Σύμβαση Σύνδεσης, την οποία θα πρέπει να υπογράψετε με χρήση της πλατφόρμας https://www.gov.gr/.
 4. Υποβολή αίτησης στον πάροχο σας (π.χ. ΔΕΗ) για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού, αποστέλλοντας την υπογεγραμμένη  Σύμβαση Σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ. (περίπου 5 μέρες)
 5. Μετά το βήμα 3, αποστολή για  πιστοποίηση του μετρητή ενέργειας του φωτοβολταϊκού στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα (περίπου 15 μέρες)
 6. Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 7. Υποβολή αίτησης για ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού στην πλατφόρμα
 8. Ενεργοποίηση του συστήματος από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτούνται κάποια έγγραφα.

Όροι και προϋποθέσεις net metering

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσειςγια να εγκαταστήσετε ένα  φωτοβολταϊκό σύστημα  αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό net metering , είναι:

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού (όχι εργοταξιακό)
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα net metering αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

Πολεοδομική αδειοδότηση φωτοβολταϊκού net-metering

Tο φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net-metering δεν απαιτείται κάποια πολεοδομική άδεια, περά μόνο αν εκγαθλισταται σε παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέας κτήρια ή ιστορικά κλεντρα

Περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκού net metering

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net-metering εγκαθίσταται επί κτηρίου δεν απαιτείται κάποια περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net metering εγκαθίσταται επί εδάφους, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση (“βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων”) από την αρμόδια Περιφέρεια, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, δίνεται σε 20 μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Αν όμως εγκαθίσταται επί εδάφους σε περιοχές Natura ή παράκτιες ζώνες (100μ από οριογραμμή αιγιαλού εκτός βραχονησίδων), τότε, για συστήματα με ισχύ έως 10 MWp, απαιτούνται  «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις».

Η σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι προαπαιτούμενο ώστε να είναι πλήρης η αίτηση σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε περισσότερα για το τι είναι το Net Metering πατώντας εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο