Δραματικές αλλαγές στο τοπίο των ΑΠΕ στην Ελλάδα έφερε η ψήφιση την 30/3/2014 του τελευταίου πολυνομοσχέδιου κατ’ εφαρμογή του μνημονίου.

Η κυβέρνηση με μονομερείς ενέργειες, καταστρατηγεί συμβάσεις, παραβιάζει το Σύνταγμα, απαξιώνει την επιχειρηματικότητα και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία της χώρας.

Συγκεκριμένα τα σημαντικότερα μέτρα είναι τα εξής:

“Κούρεμα” περίπου 30% στις ταρίφες των υφιστάμενων σταθμών ΑΠΕ ανάλογα με την τεχνολογία, αλλά και την ειδική κατηγορία που ανήκει κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός. Στο κούρεμα περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά στέγης.

Οι νέες ταρίφες για τις βασικές κατηγορίες φωτοβολταϊκών, που καθορίζονται πια με το τρίμηνο διασύνδεσης του σταθμού με το δίκτυο και όχι με την υπογραφή της σύμβασης, αναφέρονται στον Πίνακα 1

Ειδικά για τους αγρότες ορίστηκε μια οριζόντια μείωση 12% σε σχέση με εκείνη που έχει κλειδώσει ο κάθε ένας αγρότης για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελματία αγρότη.

· Επιβολή επιστροφής τμήματος των εσόδων του 2013 . Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν θα πληρώσουν επιστροφή. Το ποσοστό της επιστροφής έχει ως εξής:

20% για όλα τα φωτοβολταϊκά ως και 100 kW ανεξαρτήτως του πότε συνδέθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που ανήκουν σε αγρότες)..

34% για τα φωτοβολταϊκά που συνδέθηκαν ως 31/12/2009.

35% για τα φωτοβολταϊκά που συνδέθηκαν από 1/1/2010 ως 31/12/2011.

37% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1/1/2012 ως 31/12/2012.

37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1/1/2013 ως 31/12/2013.

10% για τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη εισφορά θα υπολογιστεί εκ νέου, αφού αφαιρεθεί το ποσό επιστροφής από τα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο θα υφαρπάξει το 50% με 60% του τζίρου του 2013 από τους παραγωγούς!

· Κατάργηση της αύξησης της τιμής αποζημίωσης με βάση τον πληθωρισμό. Έτσι οι τιμές θα είναι σταθερές για διάστημα 20 με 25 έτη!

· Παράταση στις συμβάσεις των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών κατά 7 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει αν θα πουλάει μέσω ημερήσιας αγοράς ή με σταθερή τιμή στα 0,90 €/kWh.

· Άρση της αναστολής για την είσοδο νέων φωτοβολταϊκών στο σύστημα με όριο τα 200 MW το χρόνο.

· Κατάργηση της έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου που είχε θεσπιστεί τον Νοέμβρη του 2012

Οι νέες ταρίφες έχουν ως εξής:

Περίοδος ΣύνδεσηςΦ/Β Στέγης μέχρι 10 kWΠάρκα μέχρι 100 kWpΠάρκα πάνω από 100 kWp και μέχρι 500 kWp
Χωρίς ΕπιδότησηΜε ΕπιδότησηΧωρίς ΕπιδότησηΜε Επιδότηση
Πριν 20090,4450,385
Α Τριμ 20090,4400,365
Β Τριμ 20090,4350,345
Γ Τριμ 20090,4300,325
Δ Τριμ 20090,4250,315
Α Τριμ 20100,4000,315
Β Τριμ 20100,3800,315
Γ Τριμ 20100,3650,295
Δ Τριμ 20100,3450,3950,280
Α Τριμ 20110,3350,3900,260
Β Τριμ 20110,3200,3750,250
Γ Τριμ 20110,4700,4300,3050,3600,245
Δ Τριμ 20110,4700,4050,2850,3300,225
Α Τριμ 20120,4150,3750,2650,3050,205
Β Τριμ 20120,3850,3600,2400,2800,185
Γ Τριμ 20120,3400,3600,2250,2650,175
Δ Τριμ 20120,2950,3400,2150,2550,165
Α Τριμ 20130, 2950,2850,2050,2400,145
Β Τριμ 20130,2700,2700,1950,1850,145
Γ Τριμ 20130,220
Δ Τριμ 20130,175

Πίνακας 1 : Νέες τιμές αποζημίωσης € ανά παραγόμενη kWh. Όπου υπάρχει – η τιμή δεν μεταβάλλεται. Πάρκα έως 20 kW +10%

Ήδη σε όλη την Ελλάδα, οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, τόσο επαγγελματίες και αγρότες, όσο και ιδιώτες με φωτοβολταϊκά στέγης, ετοιμάζονται να προσφύγουν μαζικά στην δικαιοσύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και νομικές ενέργειες ενάντια στα μέτρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SolarWay Ακρίτα 83 & Ευριπίδου, 27210 81247.

-Άρθρο Κώστα Μουρτζανού από Ελευθερία 12/4/2014

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο