Πάνω από 40 νέα έργα φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής υπό το καθεστώς του net-metering (ενεργειακός συμψηφισμός), ενεργοποιήθηκαν το 2022 από την ομάδα της SolarWay.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:

Στις 3/01/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 6,75 kWp, στην περιοχή Παλαιοβλασσάδας Μεσσηνίας
Στις 3/01/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 1,8- kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 3/01/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,08 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 3/01/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,08 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 15/01/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,08 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 08/03/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 5 kWp, στην περιοχή Τσουκαλαίικα Μεσσηνίας
Στις 10/03/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 2,34 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 17/03/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,94 kWp, στην περιοχή Στούπα Μεσσηνίας
Στις 04/04/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 5 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 04/04/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 24,98 kWp, στην περιοχή Πανιπέρι Μεσσηνίας
Στις 04/04/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 1,56 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 16/06/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kWp, στην περιοχή Χατζή Μεσσηνίας
Στις 25/06/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 5 kWp, στην περιοχή Καλαμάτας Μεσσηνίας
Στις 01/07/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 7,38 kWp, στην περιοχή Ανάληψης Μεσσηνίας
Στις 16/07/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 5 kWp, στην περιοχή Ασπροπουλιά Μεσσηνίας
Στις 16/07/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 3,33 kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 16/07/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 27/07/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 5 kWp, στην περιοχή Λευκοχώρα Μεσσηνίας
Στις 27/07/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 8 kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 30/07/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 15,99 kWp, στην περιοχή Ρίγκλια Μεσσηνίας
Στις 31/07/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,86 kWp, στην περιοχή Μερόπη Μεσσηνίας
Στις 05/08/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 6 kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 23/08/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 5 kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 30/08/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,08 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 30/08/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 3,28 kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 21/09/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 8,64 kWp, στην περιοχή Μαυρομάτι Μεσσήνης Μεσσηνίας
Στις 03/10/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 24,98 kWp, στην περιοχή Πανιπέρι Μεσσηνίας
Στις 03/10/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 6,56 kWp, στην περιοχή Πεταλίδι Μεσσηνίας
Στις 05/10/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 8 kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 11/10/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 6 kWp, στην περιοχή Ρίγκλια Μεσσηνίας
Στις 17/10/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 2,46 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 01/11/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος  kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 03/11/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,97 kWp, στην περιοχή Φοινικη Μεσσηνίας
Στις 04/11/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,92 kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 09/11/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 5 kWp, στην περιοχή Κεφαλάς Λακωνίας
Στις 14/11/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 4,92 kWp, στην περιοχή Περιβολάκια Μεσσηνίας
Στις 15/11/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 6 kWp, στην περιοχή Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας
Στις 18/11/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος  kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Στις 21/12/22 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-metering ισχύος 8,2 kWp, στην περιοχή Καλαμάτα Μεσσηνίας
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο