Άλλα 10 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Ιούλιο και Αυγούστου 2012.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

  • Την 03/08/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100 kW στη Μικρή Μαντίνεια, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
  • Την 10/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας.
  • Την 16/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.85 kW σε στέγη στη Μικρή Μαντίνεια, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
  • Την 16/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.16 kW σε δώμα στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.
  • Την 19/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.85 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.
  • Την 20/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.95 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
  • Την 31/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.84 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
  • Την 31/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε δώμα στο Φουρφουρά Ρεθύμνης.
  • Την 09/08/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
  • Την 09/08/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Αριοχώρι Μεσσηνίας.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο