Το πρώτο σύστημα αυτοπαραγωγής με Φωτοβολταϊκά τύπου Net Metering σε επιχείρηση ενεργοποιήθηκε την 3/10/2015 στη Μεσσηνία.

Πρόκειται γι α ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα net-metering ισχύος  20 kWp, το οποίο εγκαταστάθηκε και ενεργοποιήθηκε επιτυχώς από την SolarWay στο δώμα της επιχείρησης Χρήστος & Αθανάσιος Κάτσος.

Το Φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο έτυχε χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, αναμένεται να καλύψει το σύνολο των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της επιχείρησης, προσφέροντας εξοικονόμηση σημαντικών ποσών στους ιδιοκτήτες του, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής του αναμένεται να είναι μικρότερος των 3 ετών

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο