Ένα ερώτημα που απασχολεί τους καταναλωτές το τελευταίο διάστημα είναι αν υπάρχει κάποιου είδους επιδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Επιδότηση φωτοβολταϊκών σε ιδιώτες

Σε ότι αφορά τους ιδιώτες, την τρέχουσα χρονική συγκυρία, δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – αυτονομώ» που έτρεξε το προηγούμενο έτος, περιελάβανε και  φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής (net metering) με επιδότηση που έφτανε το 85%. Όμως ο νέος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», όπου η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε το Ιανουάριο 2022, δεν περιλαμβάνει πια φωτοβολταϊκά.

Έτσι παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες, την στιγμή αυτή δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών για ιδιώτες

Επιδότηση φωτοβολταϊκών σε επιχειρήσεις

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, υπάρχουν πολλά προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία περιλαμβάνουν, ανάμεσα στις άλλες παρεμβάσεις, την επιδότηση για φωτοβολταϊκά . Μάλιστα συνήθως τα προγράμματα αυτά, δίνουν και βαθμούς στην αξιολόγηση, όταν στην επένδυση περιλαμβάνονται και φωτοβολταϊκά.

Παράλληλα το Σεπτέμβριο 2022 αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις» που θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής (net metering)  στις επιλέξιμες δαπάνες του.  Μέσω του Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις, θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεις για ενεργειακές ανακαινίσεις κτηρίων και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2022 και η ολοκλήρωση του εκτιμάται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής (net metering) .  Το συνολικό ύψος του προγράμματος υπολογίζεται στα 947,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ (558 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τα υπόλοιπα 497,5 εκατ. ευρώ θα είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η υλοποίηση των σχετικών έργων  θα είναι περίπου τρία χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση τη αίτησης. Το ποσοστό επιδότησης αναμένεται να είναι στο 45%

Επιδότηση φωτοβολταϊκών για αγρότες

Μέσα στο 2022 αναμένεται να προκηρυχθούν ο Αναπτυξιακός Νόμος και τα  Σχέδια Βελτίωσης τα οποία θα περιλαμβάνουν την επιδότηση φωτοβολταϊκων αυτοπαραγωγής net-metering για αγρότες.

Αυξηµένα ποσοστά επιδότησης, προσθήκη των ατοµικών γεωργικών επιχειρήσεων στους επιλέξιµους δικαιούχους και κατ’ εξαίρεση ενίσχυση φωτοβολταϊκών συστηµάτων (net-metering) µόνο για τον αγροδιατροφικό τοµέα, προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος 4887/2022.

Αναμένεται ακόμα να βγουν οι σχετικές προκήρυξεις, αλλά, και να βγει η σχετική υπουργική απόφαση από το ΥΠΑΑΤ που θα εξειδικεύει τους όρους ενίσχυσεων στον πρωτογενή τοµέα. Προς το παρόν, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι είναι πως θα πρέπει το επενδυτικό τους σχέδιο να είναι ανάµεσα σε 100.000 και 200.000 ευρώ κόστος, εφόσον είναι ατοµική µικρή αγροτική επιχείρηση (λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ τζίρο και λιγότερους από 50 απασχολούµενους).

Για τα συλλογικά σχήµατα το ελάχιστο ποσό επένδυσης πέφτει στα 50.000 ευρώ. Αναλυτικότερα το ελάχιστο ποσό επένδυσης προσδιορίζεται σε: 1 εκατ. ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις και 50.000 ευρώ για συλλογικά σχήµατα. 

Δίκτυο για net metering

Παράλληλα για την μείωση του ενεργειακού κόστους προωθείται η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό. Για το σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιήσει μελέτη για να βρεθεί και να δεσμευτεί στο δίκτυο χώρος που θα επιμεριστεί σε 4 κατηγορίες: ανεξάρτητους παραγωγούς, μεταποίηση και βιομηχανία, νοικοκυριά και αγρότες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο