Επιτέλους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, προχώρησε σήμερα στην προδημοσίευση του νέου προγράμματος επιδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, που περιλαμβάνουν σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία).

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία έναρξης, αυτή αναμένεται εντός του Απριλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι και κάλυψη όλων των κονδυλίων ανά κατηγορία. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000 €, το οποίο κατανέμεται κατά 85% σε οικιακούς καταναλωτές και κατά 15% σε αγρότες

Η SolarWay σας δίνει τη δυνατότητα να ενταχθείτε άμεσα στο πρόγραμμα και να δεσμεύσετε την επιδότηση σας για το επερχόμενο πρόγραμμα.

Καλέστε μας στο 27210-81247 ή στείλτε μας e-mail στο info@solarway.gr για να σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες.

Παράλληλα σας δίνουμε μεγάλη γκάμα επιλογών από όλες τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών  και μπαταρίων στις καλύτερες τιμές, με την ποιότητα και την αξιοπιστία της SolarWay.

Ποσοστά επιδότησης φωτοβολταϊκού

Τα ποσοστά επιδότησης και το ανώτατο ποσό επιδότησης, ανάλογα με το εισόδημα έχουν ως εξής:

ΩφελούμενοιΠοσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού
Ισχύς ≤ 5kWp
Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού
5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp
Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας
Χωρητικότητα ≤ 5kWh
Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας
5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh
Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)65%
όριο 1.200€/kWp
60%
όριο 830€/kWp
100%
όριο 890€/kWh
100%
όρίο 820€/kWh
Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)35%
όριο 650€/kWp
25%
όριο 350€/kWp
100%
όριο 890€/kWh
100%
όριο 820€/kWh
Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)30%
όριο 560€/kWp
20%
όριο 280€/kWp
90%
όριο 800€/kWh
90%
όριο 750€/kWh
Αγρότες40%
όριο 450€/kWp
40%
όριο 450€/kWp
90%
όριο 600€/kWh
90%
όριο 600€/kWh
Πίνακας ποσοστού επιδόιτησηςκαι ανώτατων πσοών επιχορήγησης

Επιλέξιμοι στην κατηγορία Ευάλωτα Νοικοκυριά, είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ

Προϋποθέσεις επιδότησης φωτοβολταϊκού

 • Ο αιτών διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς Taxis
 • Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, η οποία:
  • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη) και
  • διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
 • Στη περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Για την κατηγορία Αγρότες, ο αιτών δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο ενεργή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αγροτική παροχή, επιτρέπεται ο αιτών να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού

Προδιαγραφές Προγράμματος επιδότησης φωτοβολταϊκού

Το  Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.

Η μπαταρία πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού σε kWh, με μέγιστη χωρητικότητά τις 10,8 KWh.

Η μπαταρία πρέπει να υφίσταται υποχρεωτικά για 5 τουλάχιστο χρόνια.

Διαδικασία επιδότησης φωτοβολταϊκού

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται  μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ με χρήση των κωδικών taxisnet του αιτούντα. Τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλει ο αιτών, πέραν της ισχύος Φ/Β και χωρητικότητας μπαταρίας είναι

 • το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του
 • μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail)
 • εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
 • βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος, για τους επιλέξιμους στην Κατηγόρια Αγρότες,
 • Οι ειδικές κατηγορίες τα αντίστοιχα έγγραφα, όπως Πιστοποίησης Αναπηρίας ή Πολυτεκνικής Ιδιότητας

Μετά την υποβολή της αίτησης και τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των δικαιολογητικών και  εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενημερώνει τον αιτούντα εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση.

Κατεβάστε οδηγό εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο