Φωτοβολταϊκά

Net Metering

Αυτοπαραγωγή Ενέργειας

Με το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής – Net Metering, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια που απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, για να παράξετε την δική σας ηλεκτρική ενέργεια και να ελαχιστοποιήσετε το λογαριασμό ρεύματος! Με τον τρόπο αυτό γίνεστε αυτοπαραγωγός, με την έννοια του ότι θα παράγετε την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνετε.
Ο συμψηφισμός  αυτός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο Net-Metering) επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει εξολοκλήρου  τις καταναλώσεις  του σε ηλεκτρική ενέργεια ή μέρος αυτών, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.
Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε ένα κύκλο καταμέτρησης – τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για τρία οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.
Τα βασικά σημεία του Net Metering είναι τα εξής:

  • Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος θα διοχετεύεται στην ζήτηση του χρήστη.
  • Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού για την κάλυψη της ζήτησης, τότε θα αντλείται το υπόλοιπο της ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
  • Όταν περισσεύει η ενέργεια του φωτοβολταϊκού, θα αποθηκεύεται «έμμεσα» στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να καταναλωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
  • Η ενέργεια που αντλήθηκε από το δίκτυο θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που αποθηκεύτηκε σε αυτό και θα χρεώνεστε μόνο με τη διαφορά.
  • Η περίσσεια της αποθηκευμένης ενέργειας σε ένα κύκλο συμψηφισμού, δεν χάνεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο, με τριετή ισχύ.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να:

  • μειώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για 25 χρόνια!
  • προστατευθούμε από οποιεσδήποτε αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας
  • εκμεταλλευτούμε αυτή την αστείρευτη πηγή ενέργειας αντικαθιστώντας άλλες πηγές τις οποίες χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα στη καθημερινότητα μας, π.χ. πετρέλαιο, καυσόξυλα, υγραέριο, γιατί όχι και τη βενζίνη του αυτοκινήτου.
  • αυτονομηθούμε ενεργειακά
  • μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα και με τον τρόπο αυτό να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Net Metering

Για να μάθετε περισσότερα για το τι είναι το net metering πατήστε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για την διαδικασία αδειοδότηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό Net Metering εδώ.

Διαβάστε αναλυτικά στοιχεία για το τι εξοικονομούμε με ένα φωτοβολταϊκό net metering.

Δείτε τις 10 συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για το Net Metering.

O Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών έχει δημοσιεύσει ένα πλήρη οδηγό που μπορεί να λύσει όλες τις απορίες σας. Βασίζεται σε στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (15/1/2022) και στις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις, ενώ έχουν παρατεθεί και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση από πλευράς των ενδιαφερομένων.

Τέλος μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ για Σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ από Αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, το θεσμικό πλαίσιο, αρχειο αιτήσεων, σχετικές ανακοινώσεις κλπ.

20200622 115624 1
20210205 154706
20210602 115558
000009758868Small

Διαδικασία Σχεδιασμού, Αδειοδότησης και Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης, απο τη μελέτη ως τη συντήρηση.

Μελέτη & Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκων

Μελετάμε και σχεδιάζουμε, τόσο τα τεχνικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος, όσο και την οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης σας

Χρηματοδότηση Επένδυσης Φωτοβολταϊκών

Σας βοηθάμε, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε στην επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης της επένδυσης σας, είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε μέσω δανειοδότησης.

Αδειοδότηση Για Φωτοβολταϊκά

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε όλη την διαδικασία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προμήθεια Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για κάθε έργο τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων, αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και τελικού κόστους.
Κάθε έργο είναι για εμάς ιδιαίτερο και απαιτεί όχι μόνο ιδιαίτερο σχεδιασμό, αλλά και επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, που περιλαμβάνει: φωτοβολταϊκά πάνελ, αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (καλωδιώσεις, αντικεραυνική προστασία, προστασία από υπερτάσεις κλπ).

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Η εξειδικευμένη και με πολυετή εμπειρία ομάδα της SolarWay, αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παραδίδοντας τον «με το κλειδί στο χέρι». Όλα τα έργα μας, παραδίδονται εμπρόθεσμα βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Κάθε έργο υλοποιείται ακολουθώντας μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργου (Project Management) , ώστε να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Υποστήριξη και Συντήρηση Φωτοβολταϊκου

Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων, αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού σας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επενδύστε στην ενέργεια του μέλλοντος.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κάλυψη ενεργειακών αναγκών εκτός δικτύου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διατηρήστε ακμαία την επένδυση σας.