Η SolarWay έχει αναλάβει μια μεγάλη σειρά φωτοβολταϊκών έργων αυτοπαραγωγής Net-Metering , κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Έργα φωτοβολταϊκών net metering κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022

Συγκεκριμένα σε εξέλιξη βρίσκονται τα εξής έργα:

 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 46.25 kWp επί δώματος στο νέο
  κτήριο γραφείων της PRODEA στην Φραγκοκκλησίας κι Αιγιαλείας  στο Μαρούσι.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 12  kWp επί δώματος σε
  ανακαινιζόμενο κτήριο της ΤΕΡΝΑ στην οδό Μεσογείων στην Αθηνα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 25 kWp επί εδάφους στο Πανιπέρι
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4.02 kWp επί εδάφους στα Καμάρια
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5.4 kWp επί στέγης στα Λιβαδάκια
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί στέγης στον Άγιο
  Δημήτριο Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2.34 kWp επί στεγάστρου στα
  Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 1.56  kWp επί στέγης στα
  Καμάρια Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί δώματος στα Καμάρια
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί στέγης στα Χριστοφιλέικα
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5.6 kWp επί δώματος στη Μεθώνη
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί δώματος στη Λευκοχώρα
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί δώματος στην Καλαμάτα
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί δώματος στην Καλαμάτα
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί στέγης στην Ασπροπουλιά
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 10 kWp επί στεγάστρου στην Υάμεια
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 13.6 kWp επί στεγάστρου στο
  Ακριτοχώρι Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 9 kWp επί στέγης στα Αρφαρά
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3 kWp επί στεγάστρου στα Καμάρια
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4 kWp επί στέγης στα Καμάρια
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί στέγης στη Βαλύρα
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5.67 kWp επί εδάφους στο Νεοχώρι
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 9.72 kWp επί δώματος στη Μεθώνη
  Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 8 kWp επί εδάφους στα Καμάρια
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 8 kWp επί εδάφους στα Καμάρια
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3.6  kWp επί δώματος στην
  Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 10  kWp επί δώματος στην
  Μεγαλόπολη Αρκαδίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 8.2 kWp επί στέγης στον Άγιο
  Νικόλαο Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 8.1  kWp επί δώματος στην
  Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 15 kWp επί εδάφους στα Καμάρια
  Ευαγγελισμού Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 20 kWp επί εδάφους στον
  Ευαγγελισμό Μεσσηνίας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο