Φωτοβολταϊκά

features 1

Φωτοβολταϊκά Αυτοπαραγωγής (Net Metering)

Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας για Κάλυψη Ιδίων Αναγκών

features 1

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Κάλυψη ενεργειακών αναγκών εκτός δικτύου.

features 1

Φωτοβολταϊκά Πάρκα & Συστήματα Πώλησης Ενέργειας

Επενδύστε στην ενέργεια του μέλλοντος.

features 1

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών

Διατηρήστε ακμαία την επένδυση σας.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

features 1

Μελέτη Σχεδιασμός

Μελετάμε και σχεδιάζουμε τόσο τα τεχνικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος όσο και την οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης σας

features 1

Χρηματοδότηση επένδυσης

Σας βοηθάμε, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε στην επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης της επένδυσης σας.
features 1

Αδειοδότηση

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε όλη την διαδικασία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.
features 1

Προμήθεια εξοπλισμού

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές μας επιλέγουμε για κάθε έργο τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων, αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και τελικού κόστους.
features 1

Εγκατάσταση

Η εξειδανικευμένη και με πολυετή εμπειρία ομάδα της SolarWay αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παραδίδοντας τον «με το κλειδί στο χέρι».

features 1

Υποστήριξη και Συντήρηση

Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ΦΒ σταθμού σας