Στο Γενικό Νοσοκομείο ΜεσσηνίαςΝοσηλευτική Μονάδα Καλαματας εγκαταστάθηκε και ενεργοποιήθηκε επιτυχώς από την SolarWay, Φωτοβολταϊκό Σύστημα Αυτοπαραγωγής (Net metering) ισχύος 20 kWp.

Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής net-metering 1 MW στις θέσεις στάθμευσης του Νοσοκομείου.

Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής net-metering 1 MW στις θέσεις στάθμευσης του Νοσοκομείου.

Εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.  Ο αντίκτυπος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση ων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάθεση του έργου στην SolarWay, έγινε μετά από διαγωνισμό που προκήρυξε το Γενικό Νοσοκομείο  Μεσσηνίας.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από

  • 70 φωτοβολταϊκά πλαίσια της Aleo Solar GmbH, Γερμανίας τύπου S19 285 Wp
  • 1 αντιστροφέα της SMA Technologie AG, Γερμανίας τύπου  Sunny Tripower 20000 TL-30
  • Βάσεις στήριξης τηςAlumil Solar

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει διασυνδεθεί στην Μέση Τάση και αναμένεται να παράγει ετησίως 32.000 kWh, οι οποίες θα τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Ο σχεδιασμός του φωτοβολταϊκού συστήματος ακολουθεί τα πρότυπα IEC 62446-1:2016 και IEC 62446-2:2020 «Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection and Part 2: Grid connected systems – Maintenance of PV systems»

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει επιθεωρηθεί κατά το IEC 62446-1:2016 και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του IEC 60364-6.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο