Ένα νέο εμβληματικό έργο υλοποιεί η SolarWay. Αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 74,58 kW, εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας.

Το έργο αυτό αναμένεται να παράξει περί τις 120,000 kWh. Με την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια, θα τροφοδοτηθεί το ίδιο το 10ο Δημοτικό σχολείο (καταναλώνει περί τις 17.000 kWh ετησίως, αλλά και μια σειρά από Νηπιαγωγεία του Δήμου.

Στο δώμα του 10ου Δημοτικού Σχολείου είναι ισχύος 74,58 kW κι έχουν εγκατασταθεί 113 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 660 W, τα οποία μάλιστα είναι διπλής όψεως (bifacial), δηλαδή αξιοποιούν την ανακλόμενη ηλιακή ακτινοβολία στην πίσω επιφάνεια τους. Επίσης έχει δύο αντιστροφείς ισχύος 60 και 15 kW.

Το έργο αυτό είναι εμβληματικό με την έννοια ότι αποτελεί το πρώτο βήμα του Δήμου στον χώρο των φωτοβολταϊκών. Σημειώνεται ότι στον Δήμο Καλαμάτας ήδη λειτουργούν τρία φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής σε σχολεία: Το ένα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το οποίο εγκατέστησε η SolarWay και χρηματοδοτήθηκε από πόρους δωρητή και τα άλλα δύο είχαν εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα εκ κατασκευής τους (Μουσικό Σχολείο Καλαμάτα).

Το έργο στο 10ο Δημοτικό Σχολείο είναι το πρώτο σχετικό έργο σε σχολεία που ξεκινά ο Δήμος με στόχους:

  • μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης της ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ η οποία αποτελεί ένα δημόσιο  φορέα με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας
  • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω μείωσης των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή
  • Μείωση λειτουργικού κόστους της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  • Ενεργειακή αναβάθμιση των δομών της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο