Φωτοβολταϊκά Solarway

Solarway Φωτοβολταϊκά Καλαμάτα

Η SolarWay είναι από το 2009, η πρωτοπόρος εταιρεία της Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Οι κύριες δραστηριότητές μας εστιάζονται στο σχεδιασμό, προμήθεια, κατασκευή και συντήρηση ολοκληρωμένων λύσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, με σαφή επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία, δημιουργούμε μακροχρόνιες και ουσιαστικές συνεργασίες με τους πελάτες μας, οι οποίες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εμπιστοσύνη. Η δέσμευση μας στην αγορά της πράσινης ενέργειας είναι ουσιαστική. Σε αυτή βλέπουμε το μέλλον μας και την πρόοδό μας. Με συμπόρευση. Με συνεργασίες. Με αμοιβαίο όφελος. Μαζί σας.
9

Εξειδικευμένη Γνώση Στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η ομάδα της SolarWay, μέσα από την πολυετή εξειδίκευση της, την πληθώρα σεμιναρίων & επιμορφώσεων και την πολυετή συνεργασία της με του σημαντικότερους οίκους, παραμένει στην αιχμή της τεχνολογίας.

9

Γενικός Διευθυντής της SolarWay είναι ο Κώστας Μουρτζανός, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με Διδακτορική διατριβή πάνω στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και πολυετή εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα ΑΠΕ και ειδικότερα φωτοβολταϊκών. Έχει δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.

Solarway logo
PB080262

ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

MW ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

MW ΙΣΧΥΣ Φ/Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Επενδύσεις Σε Φωτοβολταϊκά Έργα

BEFORE AFTER 104

Φωτοβολταϊκός σταθμός 1 MW

Η SolarWay – Energy Solutions υλοποίησε για λογαριασμό της Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας Μεσσηνίας, φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1 MW.
Είναι ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός που συνδέεται στη Μεσσηνία, μετά από 8 χρόνια!
Τόσο η αδειοδότηση, όσο και η προμήθεια, υλοποίηση, εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο τοy ΔΕΔΔΗΕ έγινε εξ ολοκλήρου από την SolarWay. O φωτοβολταϊκός σταθμός βρίσκεται στην περιοχή Χατζή Μεσσηνίας.

BEFORE AFTER 108

Υλοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 46 kW σε κτήριο γραφείων στο Μαρούσι

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εμπιστευόμενη την ποιότητα των έργων φωτοβολταϊκών της SolarWay, ανέθεσε το έργο προμήθειας και κατασκευής φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 46 kW, στο νέο κτήριο γραφείων στην οδό Φραγκοκκλησιάς κι Αιγιαλείας στο Μαρούσι Αττικής. Τα νέα κτήρια κατασκευάστηκαν για λογαριασμό της PRODEA Investemetns.

H SolarWay υλοποίησε επιτυχώς το έργο και το έχει ήδη θέσει σε λειτουργία

BEFORE AFTER 031

Υλοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10 kW με μπαταρίες σε κατοικία

Το πρώτο στη Μεσσηνία, κι ένα από τα πρώτα στην Ελλάδα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής Net-Metering με παράλληλη χρήση μπαταριών, τροφοδοτεί με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, μια εμβληματική κατοικία στην περιοχή της Φοινικούντας

Με πάνω από 400 εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, και πάνω από 13.5 MW εγκατεστημένη ισχύ Φ/Β έργων, η SolarWay σας δίνει την ασφάλεια που απαιτείτε από την επένδυση σας

Βασισμένοι στην εμπειρία μας και στην συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές, μπορούμε να παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

 

  • Μελέτη – Σχεδιασμό
  • Χρηματοδότηση επένδυσης
  • Αδειοδότηση
  • Προμήθεια Εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση
  • Συντήρηση
000009758868Small

Διαδικασία Σχεδιασμού, Αδειοδότησης και Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης, απο τη μελέτη ως τη συντήρηση.

Μελέτη & Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκων

Μελετάμε και σχεδιάζουμε, τόσο τα τεχνικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος, όσο και την οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης σας

Χρηματοδότηση Επένδυσης Φωτοβολταϊκών

Σας βοηθάμε, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε στην επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης της επένδυσης σας, είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε μέσω δανειοδότησης.

Αδειοδότηση Για Φωτοβολταϊκά

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε όλη την διαδικασία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προμήθεια Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για κάθε έργο τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων, αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και τελικού κόστους.
Κάθε έργο είναι για εμάς ιδιαίτερο και απαιτεί όχι μόνο ιδιαίτερο σχεδιασμό, αλλά και επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, που περιλαμβάνει: φωτοβολταϊκά πάνελ, αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (καλωδιώσεις, αντικεραυνική προστασία, προστασία από υπερτάσεις κλπ).

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Η εξειδικευμένη και με πολυετή εμπειρία ομάδα της SolarWay, αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παραδίδοντας τον «με το κλειδί στο χέρι». Όλα τα έργα μας, παραδίδονται εμπρόθεσμα βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Κάθε έργο υλοποιείται ακολουθώντας μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργου (Project Management) , ώστε να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Υποστήριξη και Συντήρηση Φωτοβολταϊκου

Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων, αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού σας.

solarway certifications

Πιστοποιημένη ποιότητα στα Φωτοβολταϊκά

Η SolarWay αποτελεί τη μόνη εταιρεία στη Μεσσηνία και μία από τις λίγες στη Ελλάδα η οποία απέκτησε  την Πιστοποίηση Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων PVTRIN σε προχωρημένο επίπεδο, μέσα από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy-Europe programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η SolarWay έχει πιστοποιηθεί από την EQA Hellas κατά ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει στον τομέα της Εγκατάστασης, Μελέτης και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
Η SolarWay είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

solarway certifications

H φιλοσοφία της SolarWay επιβάλει να παραμένουμε πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, τεχνολογικών, πολιτικών, κοινωνικών.
Προς το σκοπό αυτό η SolarWay, πέρα από την πληθώρα σεμιναρίων & επιμορφώσεων και την πολυετή συνεργασία της με του σημαντικότερους οίκους, είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

HELAPCO Logo

Συνεργάτες – Προμηθευτές

H φιλοσοφία της SolarWay επιβάλει να παραμένουμε πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, τεχνολογικών, πολιτικών, κοινωνικών. Προς το σκοπό αυτό η SolarWay, πέρα από την πληθώρα σεμιναρίων & επιμορφώσεων συνεργάζεται με τους σημαντικότερους κατασκευαστικού οίκους, προσφέροντας σας μια πληθώρα επιλογών, με πρώτο κριτήριο την ποιότητα και την προηγμένη τεχνολογία.

Victron energy
Huawei Solar
SUnlight
Fronius Logo
SolarEdge
SMA
REC
Q.CELLS Logo.svg
EDF
PVmaint
Metaloumin
krannich solar logo ok 0
download
K2 Systems
Jinko
Trina
HeliosRES
download 1
Aleo Solar
Alumil

Επικοινωνία

Ακρίτα & Ευριπίδου 45, Καλαμάτα

Μεσσηνία, Τ.Κ. 24100

+30 2721081247

info@solarway.gr