Νέα έργα φωτοβολταϊκών έργων αυτοπαραγωγής Net-Metering, αλλά και οικιακών φωτοβολταϊκών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, έχει αναλάβει η SolarWay και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022

Έργα φωτοβολταϊκών net metering κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022

Συγκεκριμένα σε εξέλιξη βρίσκονται τα εξής έργα:

 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 25 kWp επί εδάφους στο Πανιπέρι Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 14 kWp επί δώματος στο Μαρούσι Αττικής.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 14 kWp επί βιομηχανικής στέγης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 15 kWp επί στέγης σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Πανταζή Αγίου Νικολάου Μάνης Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 8 kWp επί δώματος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 9 kWp επί στέγης στο Μαυρομάτι Μεσσήνης Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 8 kWp επί δώματος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 6 kWp επί στέγης στο Άγιο Δημήτριο Μάνης Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 6 kWp επί δώματος στον Κεφαλά Σπάρτης Λακωνίας
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 3 kWp επί δώματος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό οικιακό Σύστημα πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 kWp επί στέγης στην Βέργα Καλαμάτας Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 5 kWp επί στέγης στην Κορώνη Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 6 kWp επί στέγης στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 8 kWp επί εδάφους στην Ανάληψη Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής  net-metering ισχύος 8 kWp επί δώματος στον Σχινιά Αττικής.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο