Υλοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 46 kW σε κτήριο γραφείων στο Μαρούσι

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εμπιστευόμενη την ποιότητα των έργων φωτοβολταϊκών της SolarWay, ανέθεσε το έργο  προμήθειας και κατασκευής φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 46 kW, στο νέο κτήριο γραφείων στην οδό Φραγκοκκλησιάς κι Αιγιαλείας στο Μαρούσι Αττικής.  Τα νέα κτήρια κατασκευάστηκαν για λογαριασμό της PRODEA Investemetns.

H SolarWay υλοποίησε επιτυχώς το έργο και το έχει ήδη θέσει σε λειτουργία

Δείτε το έργο

Ένα νέο φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-Metering ισχύος 46 kW, υλοποίησε η SolarWay, στο νέο εμβληματικό πενταόροφο κτηριακό συγκρότημα γραφείων της PRODEA Investemetns στην οδό Φραγκοκκλησιάς κι Αιγιαλείας στο Μαρούσι Αττικής.

Το έργο ανατέθηκε στην SolarWay από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία εμπιστεύτηκε  την ποιότητα των έργων φωτοβολταϊκών της SolarWay. Το έργο υλοποιήθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.,

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-Metering ισχύος 46 kW,  θα τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ενέργεια το νέο εμβληματικό πενταόροφο κτηριακό συγκρότημα γραφείων, το οποίο ανάμεσα στους άλλους πρόκειται να στεγάσει και την Google!

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net-Metering ισχύος 46.25 kWp αποτελείται από:

  • 125 φωτοβολταϊκά πάνελ, της Γερμανικής  AXITEC  τύπος AXIpremium XL HC 370
  • δύο αντιστροφείς (Inverter)  της Γερμανικής  SMA Solar Technology AG τύπου Sunny Tripower 25000 TL-30 , ονομαστικής ισχύος εξόδου 25 kW. έκαστος.
  • Βάσεις στήριξης της Ελληνικής Alumil (σταθερή βάση στήριξης Helios 2100 AS106  της Alumil)

Οι αντιστροφείς μαζί με τους πίνακες DC και AC, έχουν τοποθετηθεί σε ειδική μεταλλική κατασκευή επί του δώματος.

Το Φωτοβολταϊκό σύστημα είναι αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό (net metering) διασυνδεδεμένο με το Δημόσιο Ηλεκτρικό Δίκτυο και εντάσσεται στις διατάξεις περί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. (Άρθρο 14Α Νόμου 3486/2006 όπως ισχύει με βάση το άρθρο 6 του Νόμου 4203/2013).

Για την μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας στα πεδία Χ/Τ του Υποσταθμού στο Α’ Υπόγειο, έχει εγκατασταθεί μετρητής χαμηλής τάσης εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος μετρά την παραγόμενη ενέργεια από τα Φ/Β και την συμψηφίζει με την καταναλισκόμενη ενέργεια.

Ο σχεδιασμός του φωτοβολταϊκού συστήματος ακολουθεί τα πρότυπα IEC 62446-1:2016 και IEC 62446-2:2020 «Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection and Part 2: Grid connected systems – Maintenance of PV systems»

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει επιθεωρηθεί κατά το IEC 62446-1:2016 και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του IEC 60364-6.

Skills

Posted on

26 Απριλίου, 2022