Μια πολύ δημιουργική χρονιά ήταν το 2023 για την ομάδα της SolarWay. Μέσα στο έτος έθεσε σε λειτουργία πάνω από 70 φωτοβολταϊκά συστήματα. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται φωτοβολταϊκά σε Κατοικίες, Σχολεία, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία, Ελαιοτριβεία κλπ

Πέρα από αυτά, άλλα 25 φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2023 και αναμένουν την ενεργοποίηση τους από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ή αναμένουν να ξεκινήσουν, πάνω από 60 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αναλυτικά οι ενεργοποιήσεις που έγιναν μέσα στο 2023 είναι:

 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,46 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 2/1/2023, στους Κόμπους Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 7,38 kWp επί πέργκολας, ενεργοποιήθηκε στις 3/1/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 14,35 kWp επί  βιομηχανικής στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 4/1/2023, στο Βλαζόπουλο Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,92 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 4/1/2023, στην Κορώνη Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 11,88 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 4/1/2023, στα Καμάρια Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,51 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 4/1/2023, στον Γκριζόκαμπο Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5,33 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 17/1/2023, στον Ωροπό Αττικής.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 7,38 kWp επί πέργκολας, ενεργοποιήθηκε στις 19/1/2023, στο Νεοχώρι Μάνης.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,46 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 6/2/2023, στον Γκριζόκαμπο Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 9,84 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 24/2/2023, στην Μεγαλόπολη.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3,28 kWp επί πέργκολας, ενεργοποιήθηκε στις 4/3/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,92 kWp επί πέργκολας, ενεργοποιήθηκε στις 4/3/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 8 kWp επί εδάφους, ενεργοποιήθηκε στις 9/3/2023, στα Καμάρια Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,87 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 13/3/2023, στα Λειβαδάκια Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 49,61 kWp επί  βιομηχανικής στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 14/3/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 12,015 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 16/3/2023, στην  έδρα της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στους Αμπελόκηπους Αθήνας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,92 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 23/3/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6,56 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 8/4/2023, στη Βέργα Καλαμάτας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 7,79 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 10/4/2023, στο Σχινιά Αττικής.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 9,84 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 20/4/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 7,38 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 10/5/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 9,43 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 12/5/2023, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας.Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,92 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 13/5/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,92 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 16/5/2023, στον Ευαγγελισμός Μεσσηνίας .Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 8,2 kWp επί εδάφους, ενεργοποιήθηκε στις 17/5/2023, στην Μονεμβασιά Λακωνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6,15 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 24/5/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,05 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 31/5/2023, στη Σκάλα Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,94 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 6/6/2023, στην Αδριανή Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 13,695 kWp επί στέγης και τοιχοποϊίας, ενεργοποιήθηκε στις 9/6/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,1 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 12/6/2023, στη Μεγάλη Μαντίνεια Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,92 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 16/6/2023, στην Γιάλοβα Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,92 kWp επί στεγάστρου θέσης στάθμευσης, ενεργοποιήθηκε στις 20/6/2023, στην Μεθώνη Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6,15 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 21/6/2023, στην Μεγάλη Μαντίνεια Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,46 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 21/6/2023, στον Λογγά Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,86 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 28/6/2023, στου  Αβραμιού Μεσσηνίας .Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία κι έχει επιδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στις στέγες”.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,1 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 1/7/2023, στα Πύλα Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 14,8 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 20/7/2023, στο Ακριτοχώρι Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 1,08 kWp επί στεγάστρου θέσης στάθμευσης, ενεργοποιήθηκε στις 20/7/2023, στην Μεθώνη Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 50,02 kWp επί  βιομηχανικής στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 26/7/2023, στη Στέρνα Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,48 kWp επί πέργκολας, ενεργοποιήθηκε στις 1/8/2023, στο Πετροχώρι Μάνης.Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 46,895 kWp επί στέγης και δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 2/8/2023, στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 13,6 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 1/9/2023, στο Ακριτοχώρι Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3,75 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 7/9/2023, στη Στούπα Μάνης.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5,85 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 16/9/2023, στα Λειβαδάκια Μεσσηνίας.Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,46 kWp επί πέργκολας, ενεργοποιήθηκε στις 16/9/2023, στον Σχινόλακα Μεσσηνίας .Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,49 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 16/9/2023, στη Φοινίκη Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,49 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 16/9/2023, στο Αχλαδοχώρι Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6,56 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 26/9/2023, στα Καμάρια Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6,225 kWp επί στεγάστρου θέσης στάθμευσης, ενεργοποιήθηκε στις 1/10/2023, στην Μεθώνη Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 4/10/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6,56 kWp επί στεγάστρου θέσης στάθμευσης, ενεργοποιήθηκε στις 4/10/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3,69 kWp επί στεγάστρου θέσης στάθμευσης, ενεργοποιήθηκε στις 6/10/2023, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 6/10/2023, στο Κουτίφαρι Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,92 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 15/10/2023, στο Δάρα Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5,74 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 15/10/2023, στην Μεθώνη Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,2 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 15/10/2023, στη Φοινίκη Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 13,44 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 25/10/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5,04 kWp επί εδάφους, ενεργοποιήθηκε στις 30/10/2023, στην Κορώνη Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 12,035 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 6/11/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,98 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 7/11/2023, στο Μελιγαλά Μεσσηνία.Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία κι έχει επιδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στις στέγες”.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3,78 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 11/11/2023, στο Νεοχώρι Μάνης.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 10,08 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 11/11/2023, στη Βέργα Καλαμάτας.Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία κι έχει επιδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στις στέγες”.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3,69 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 21/11/2023, στο Καρτερόλι Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6,225 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 22/11/2023, στην Επισκοπή Μεσσηνίας.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6,225 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 1/12/2023, στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας .Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία κι έχει επιδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στις στέγες”.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5,1 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 11/12/2023, στην Άνθεια Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 4,2 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 11/12/2023, στην Καλαμάτα.Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία κι έχει επιδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στις στέγες”.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,55 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 11/12/2023, στον Άγιος Κωνσταντίνος Μεσσηνίας .Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία κι έχει επιδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στις στέγες”.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 7,56 kWp επί στέγης, ενεργοποιήθηκε στις 12/12/2023, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας .Το φωτοβολταϊκό σύστημα διαθέτει μπαταρία κι έχει επιδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στις στέγες”.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3,69 kWp επί πέργκολας, ενεργοποιήθηκε στις 28/12/2023, στο Λογγά Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5,04 kWp επί δώματος, ενεργοποιήθηκε στις 28/12/2023, στην Καλαμάτα.
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3,69 kWp επί εδάφους, ενεργοποιήθηκε στις 29/12/2023, στην Φοινίκη Μεσσηνίας .
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 2,49 kWp επί στεγάστρου θέσης στάθμευσης, ενεργοποιήθηκε στις 29/12/2023, στα Καμάρια Μεσσηνίας.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο