Η SolarWay αποτελεί τη μόνη εταιρεία στη Μεσσηνία και μία από τις λίγες στη Ελλάδα η οποία απέκτησε την Πιστοποίηση Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων PVTRIN σε προχωρημένο επίπεδο.

PVtrin
Πιστοποίηση Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων PVTRIN της SolarWay

To PVTRIN υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy-Europe programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί ένα σχήμα κατάρτισης και πιστοποίησης των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων, το οποίο ενσωματώνει τα κριτήρια της Οδηγίας 2009/28/EΚ (άρθρο 14, Παράρτημα IV) για την πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας εγκαταστατών στα Κράτη Μέλη και λαμβάνει υπόψη το εθνικό πλαίσιο και τη σχετική νομοθεσία.

Το PVTRIN αποτελεί το πρώτο σύστημα πιστοποίησης με πανευρωπαϊκή αναγνώριση και ισχύ. Σκοπός του είναι αφενός μεν να δημιουργήσει ικανό δυναμικό πιστοποιημένων εγκαταστατών, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και αφετέρου να συμβάλει σε αποδοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις και στη μείωση τεχνικών αστοχιών κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των Φ/Β. Ο Κώστας Μουρτζανός απέκτησε την Πιστοποίηση Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων PVTRIN σε προχωρημένο επίπεδο μετά από παρακολούθηση προγράμματος 54 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης και αφού εξετάστηκε επιτυχώς τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό τμήμα. Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης έγιναν υπό την εποπτεία της PEOPLECER

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο