Με τον όρο Net Metering ή net-metering έχει επικρατήσει να αναφέρεται ένα σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (κυρίως Φωτοβολταϊκά) που τροφοδοτεί μία κατανάλωση και στο οποίο η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δημόσιο ηλεκτρικό Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο. Σε κάθε κύκλο μέτρησης της ενέργειας γίνεται συμψηφισμός  μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας.

Ο συμψηφισμός  αυτός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει εξολοκλήρου  τις καταναλώσεις  του σε ηλεκτρική ενέργεια ή μέρος αυτών, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ο όρος “net” του Net Metering προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε ένα κύκλο καταμέτρησης – τιμολόγησης της ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για τρία οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Τα βασικά σημεία του Net-Metering είναι τα εξής:

 • Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net-metering θα διοχετεύεται στην ζήτηση του χρήστη.
 • Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net metering για την κάλυψη της ζήτησης, τότε θα αντλείται το υπόλοιπο της ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
 • Όταν περισσεύει η ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net-metering , θα αποθηκεύεται «έμμεσα» στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να καταναλωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Η ενέργεια που αντλήθηκε από το δίκτυο θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που αποθηκεύτηκε σε αυτό και θα χρεώνεστε μόνο με τη διαφορά.
 • Η περίσσεια της αποθηκευμένης ενέργειας σε ένα κύκλο συμψηφισμού, δεν χάνεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο, με τριετή ισχύ.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να:

 • μειώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για 25 χρόνια!
 • προστατευθούμε από οποιεσδήποτε αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας
 • εκμεταλλευτούμε αυτή την αστείρευτη πηγή ενέργειας αντικαθιστώντας άλλες πηγές τις οποίες χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα στη καθημερινότητα μας, π.χ. πετρέλαιο, καυσόξυλα, υγραέριο, γιατί όχι και τη βενζίνη του αυτοκινήτου.
 • αυτονομηθούμε ενεργειακά
Τι είναι το Net Metering. Η φιλοσοφία της αυτοπαργωγής Net Metering από φωτοβολταΪκά

Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού Net Metering

Δικαίωμα εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής Net-Metering έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών net-metering σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτηρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτηρίου.

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις φωτοβολταϊκού Net-Metering

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό net-metering, έχουν ως ακολούθως:

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος (όχι εργοταξιακής) στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα net-meteting αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
 • Το φωτοβολταϊκό νNet metering εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται.
 •  Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).
 • Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο ΚοιωνικόΤιμολόγιο

Όρια ισχύος φωτοβολταϊκού Net-Metering

Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό net-metering μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, με ανώτερα όρια, από τον Μάρτη 2023, ως εξής:

 • 10,8 kW για οικιακούς καταναλωτές
 • 100 kW για εμπορικούς καταναλωτές

Αν πρόκειται για μονοφασική κατανάλωση, η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού net-metering είναι 5 kWp και το φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering είναι μονοφασικό.

Σε τριφασική παροχή είναι υποχρεωτική η τριφασική διαμόρφωση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής net metering.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο συστημάτων του “Ειδικού Προγράμματος στεγών” και συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρκεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις κατανάλωσης, δηλαδή σε διαφορετικούς αριθμούς παροχής και μετρητές κατανάλωσης.

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του επικαρπωτή, ο επικαρπωτής χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου. Εάν είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου, ο ψιλός κύριος με τη συναίνεση του επικαρπωτή. Στις περιπτώσεις συγκυριότητας ο κύριος επ΄ονόματι του οποίου είναι η παροχή με την έγγραφη συμφωνία των συγκυρίων του.

Χώρος εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό Net Metering

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν τα τοποθετηθούν σε δώμα, στέγη, στέγαστρο, αποθήκη, χώρο στάθμευσης, πρόσοψη, σκίαστρο ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πολεοδομικά κατασκευής και επί εδάφους. Σε πέργολα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια επιτρέπονται αρκεί να έχουν οριζόντια διάταξη.

Για την τοποθέτηση τους επί κτηρίου ή άλλων δομικών κατασκευών ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων και με ισχύς μέχρι 100 kWp, δεν απαιτείται κάποια πολεοδομική άδεια.

Για εγκατάσταση επί εδάφους, απαιτείται ή έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν και σε όμορο της κατανάλωσης χώρο (π.χ. οικόπεδο όμορο σε αυτό της κατοικίας)

Περισσότερες πληροφορίες για το Net Metering

Στην ακόλουθη ομιλία, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Net Metering, οπως και να δείτε παραδείγματα εφαρμογής και των οφελημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του.

Διαβάστε περισσότερα για την διαδικασία αδειοδότηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό Net Metering

Διαβάστε αναλυτικά στοιχεία για το Τι εξοικονομούμε με ένα φωτοβολταϊκό net metering

Μια ειδική κατηγορία του ενεργειακού συμωηφισμού είναι ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (vitrual net-metering)

Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών  έχει δημοσιεύσει ένα πλήρη οδηγό που μπορεί να λύσει όλες τις απορίες σας.  Βασίζεται σε στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (15/1/2022) και στις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις, ενώ έχουν παρατεθεί και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση από πλευράς των ενδιαφερομένων.

Τέλος μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ για Σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ από Αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, το θεσμικό πλαίσιο, αρχειο αιτήσεων, σχετικές ανακοινώσεις κλπ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο