Σύμφωνα με άρθρο και πληροφορίες του energypress, αναμένεται επιτέλους η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης η οποία θα επιστέψει την υποβολή αιτήσεων για τα φωτοβολταϊκά πάρκα έως 400 kW στις τέσσερις πρώην κορεσμένες περιοχές,  Πελοπόννησο, Κρήτη, Εύβοια, και Κυκλάδες.

Καθώς θεωρείται δεδομένο ότι δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα στους υποψήφιους επενδυτές, ώστε να προετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκτιμά ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα γίνει η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων.

Ως γνωστόν οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά, στη νέα πλατφόρμα που έχει αναπτύξει ο ΔΕΔΔΗΕ. Για το σκοπό αυτό έχουν διατεθεί 86 MW στην Πελοπόννησο, 45 MW στις Κυκλάδες (από τα οποία 15 MW για net metering), 40 MW στην Εύβοια και MW Μεγαβάτ στην Κρήτη (εκ των οποίων 40 MW για net metering).

Η Υπουργική Απόφαση θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής που θα συνοδεύει τις αιτήσεις, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Με δεδομένο ότι αποκλειστικό κριτήριο των έργων αυτών θα είναι η χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος προετοιμασίας των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Τα έργα αυτά θα έχουν συγκεκριμένη τιμή αποζημίωσης ανά παραγόμενη κιλοβατώρα, την οποία επίσης αναμένεται να καθορίσει η Υπουργική Απόφαση .

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, αποτελεί μέρος του συνολικού online οικοσυστήματος που αναπτύσσει ο ΔΕΔΔΗΕ για την υποβολή αιτημάτων σύνδεσης από κάθε κατηγορία ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά στη στέγη, net-metering, virtual net-metering, καθώς και σταθμούς επενδυτών).

Πηγή: energypress.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο