Φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής (net metering) θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του νέου  Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις, μέσω του οποίου θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη ιδιωτικές εταιρείες για ενεργειακές ανακαινίσεις κτηρίων και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2022 και η ολοκλήρωση του εκτιμάται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής (net metering) .  Το συνολικό ύψος του προγράμματος υπολογίζεται στα 947,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ (558 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τα υπόλοιπα 497,5 εκατ. ευρώ θα είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η υλοποίηση των σχετικών έργων  θα είναι περίπου τρία χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση τη αίτησης. Το ποσοστό επιδότησης αναμένεται να είναι στο 45%

Δικαίωμα για επιδότηση θα έχουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Μέσω του νέου προγράμματος θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη ιδιωτικές εταιρείες για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις των κτιρίων και των διαδικασιών τους και στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται

α) ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και

β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις επιδοτούμενες παρεμβάσεις  θα είναι και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με σκοπό την αυτοκατανάλωση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις (8.500 πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες)  αλλά και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.

Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των έργων του προγράμματος, αντιστοιχεί περίπου στο 25% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα ενώ οι επιχειρήσεις αναμένεται να περιορίσουν την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380 GWh και τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 90 kt ισοδύναμου CO2.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο