Νέα εγκατάσταση φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής net metering 7,38 kW σε κατοικία στην Καλαμάτα.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετήθηκαν επί στεγάστρου. Το φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια .

Φωτοβολταϊκό στεγαστρο 2

ο φωτοβολταϊκό Net-metering αποτελείται από

  • 18 φωτοβολταϊκά πλαίσια Luxor Solar Half-Cells Ισχύς 410 W
  • 1 αντιστροφέα (Inverter) Huawei SUN2000 8KTL M1
  • 18 βελτιστοποιητές ισχύος (DC optimisers) της Huawei
  • Βάσεις στήριξης της Metaloumin  

Σε κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο έχει τοποθετηθεί βελτιστοποιητής ισχύος DC τύπου SUN2000-450W-P2 Optimizer της Huawei, οι οποίοι οδηγούν στην ανεξάρτητη λειτουργία του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου από τα υπόλοιπα, αυξάνοντας την απόδοσης και την ασφάλεια του συστήματος.

Ο σχεδιασμός του φωτοβολταϊκού συστήματος ακολουθεί τα πρότυπα IEC 62446-1:2016 και IEC 62446-2:2020 «Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection and Part 2: Grid connected systems – Maintenance of PV systems»

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει επιθεωρηθεί κατά το IEC 62446-1:2016 και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του IEC 60364-6.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο