Το πρώτο σύστημα αυτοπαραγωγής με Φωτοβολταϊκά τύπου Net Metering ενεργοποιήθηκε την 11/8/2015 στη Μεσσηνία. Πέρα από το πρώτο φωτοβολταϊκό συστήματα αυτοπαραγωγής Net-Metering σε όλη την Πελοπόννησο, είναι το δεύτερο σε όλη την Ελλάδα.

Πρόκειται γι α ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος  5.6 kWp, το οποίο εγκαταστάθηκε και ενεργοποιήθηκε επιτυχώς από την SolarWay σε κατοικία στην περιοχή της Μεθώνης.

Το σύστημα αναμένεται να καλύψει το σύνολο των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της κατοικίας, προσφέροντας εξοικονόμηση σημαντικών ποσών στους ιδιοκτήτες του.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο