Άλλα 16 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Μαΐο και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2012.
Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

 • Την 02/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100 kW σε κτήριο στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στα Αρφαρά Μεσσηνίας.
 • Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.
 • Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στα Αρφαρά Μεσσηνίας.
 • Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας.
 • Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας.
 • Την 05/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.
 • Την 05/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στα Αρφαρά Μεσσηνίας.
 • Την 05/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.
 • Την 06/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
 • Την 06/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.
 • Την 08/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Εξοχικό στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο