Άλλα τρία φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήρια ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

  • Την 15/02/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στη Βελίκα Μεσσηνίας.
  • Την 20/02/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.5 kW σε στέγη στην Πλάκα Καλαμάτας.
  • Την 21/02/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στη Βελίκα Μεσσηνίας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο