Άλλα 8 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 27/1/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Αίπεια Μεσσηνίας.

  • Την 27/1/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Αίπεια Μεσσηνίας.
  • Την 28/1/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7.7 kW σε στέγη στην Μεθώνη Μεσσηνίας.
  • Την 28/1/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε στέγη στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας.
  • Την 29/1/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.98 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.
  • Την 21/2/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.
  • Την 21/2/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.
  • Την 24/2/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο