Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΕΗ μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2011 στο νομό Μεσσηνίας έχουν ενεργοποιηθεί 300 Φωτοβολταϊκά  Συστήματα ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.


Από τα 300 αυτά η SolarWay έχει ενεργοποιήσει τα 56 (ποσοστό 19%).


Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β)  Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο Νομό Μεσσηνίας εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 700.

Σε ότι αφορά σε μεγαλύτερα των 10 kWp συστήματα έχουν ενεργοποιηθεί 200, γεγονός που σημαίνει ότι 500 φωτοβολταϊκά συστήματα όλων των κατηγοριών είναι ενεργοποιημένα στο Νομό Μεσσηνίας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο