Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Renewable Power Generation Costs in 2020» του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( International Renewable Energy Agency, IRENA), η ενέργεια από φωτοβολταϊκά είναι φθηνότερη από το κόστος του λιγνίτη κατά 32% μέχρι και  270%! Παράλληλα η αντικατάσταση 800 GW μονάδων καύσης άνθρακα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα μειώσει το ετήσιο κόστος  κατά 32 δισεκατομμύρια δολάρια και θα μειώσει τις ετήσιες εκπομπές CO2 κατά περίπου 3 Gigatonnes CO2.

Την δεκαετία 2010-2020 η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έγινε η οικονομικότερη επιλογή για νέες εγκαταστάσεις. Οι ανανεώσιμες πηγές όχι μόνο ανταγωνίζονται τα ορυκτά καύσιμα, αλλά είναι σημαντικά οικονομικότερες, όταν απαιτούνται νέες μονάδεςο.

Μεταξύ 2000 και 2020, η δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παγκοσμίως αυξήθηκε 3,7 φορές, από 754 gigawatts (GW) σε 2.799 GW, καθώς το κόστος τους μειώθηκε σημαντικά για πολλούς λόγους όπως είναι η σταθερή βελτίωση των τεχνολογιών, οι οικονομιες κλίμακας, ο ανταγωνισμός, η μείωση του κόστους εφοδιασμού κλπ .

Το βασικότερο μέγεθος που μας δείχνει πόσο θα μας κοστίσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σταθμισμένο μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) που περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής μίας μεγαβατώρας ηλεκτρικής ενέργειας, συν το αρχικό κόστος κεφαλαίου και ανάπτυξης, το κόστος χρηματοδότησης και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης.

Μεταξύ 2010 και 2020, το LCOE φωτοβολταϊκών μεγάλης κλίμακας για νέα έργα, μειώθηκε κατά 85%, ενώ για τα χερσαία αιολικά μειώθηκε κατά 56% και για τα υπεράκτια αιολικά κατά 48%.

Το 2020 και μόνο, το σταθμισμένο μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) από νέες μονάδες μεγάλης κλίμακα (utility scale) φωτοβολταϊκών μειώθηκε κατά 7%.

Το βασικότερο μέγεθος που μας δείχνει πόσο θα μας κοστίσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σταθμισμένο μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) που περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής μίας μεγαβατώρας ηλεκτρικής ενέργειας, συν το αρχικό κόστος κεφαλαίου και ανάπτυξης, το κόστος χρηματοδότησης και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης.

Στο τέλος του 2020, το κόστος λειτουργίας υφιστάμενων μονάδεων ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη και λιθάνθρακα,για εργοστάσια στη Βουλγαρία (μόνο λιγνιτικές μονάδες) ήταν από 80 έως 120 €/MWh και στη Γερμανία από 75 έως 210 €/MWh, την στιγμή που το μέσο σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ήταν 57 €/MWh. Δηλαδή η ενέργεια από φωτοβολταϊκά είναι φθηνότερη από το κόστος του λιγνίτη κατά 32% μέχρι και  270%!

Η ανάλυση του IRENA δείχνει ότι 800 GW υπάρχουσας δυναμικότητας με καύση άνθρακα έχει λειτουργικό κόστος υψηλότερο από τα νέα φωτοβολταϊκά και αιολικά μεγάλης κλίμακας. Η αντικατάσταση αυτών των μονάδων καύσης άνθρακα θα μειώσει το ετήσιο κόστος κατά 32 δισεκατομμύρια δολάρια και θα μειώσει τις ετήσιες εκπομπές CO2 κατά περίπου 3 Gigatonnes CO2.

Μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία της μελέτης εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο