Άρθρο του Κώστα Μουρτζανού στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26/09/2010


Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια.
Η σημαντικότερη εξ’ αυτών αφορά στη δυνατότητα που δίνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αλλά και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 kWp, σε κτήρια ιδιοκτησίας τους.  Αυτό σημαίνει ότι δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, σχολεία, νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ μπορούν να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να αποκτήσουν ένα πρόσθετο ετήσιο έσοδο της τάξης των 7.500 € ετησίως, αλλά και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Μία δεύτερη αλλαγή η οποία όμως είναι και αυτονόητη, αφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων εκτός από δώματα, στέγες και στέγαστρα βεράντας όπως μέχρι τώρα ίσχυε, στην πρόσοψη του κτηρίου, σε σκίαστρα αλλά και σε βοηθητικούς χώρους όπως είναι αποθήκες , χώροι στάθμευσης κλπ.

Επιπρόσθετα σε μία προσπάθεια να μειωθεί η γραφειοκρατία κατά την υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί κτηρίων, δεν απαιτείται πλέον έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία. Έτσι η μόνη εγκριτική διαδικασία που απαιτείται πλέον είναι αυτή της ΔΕΗ, η οποία έχει συγκεκριμένα μικρά χρονικά περιθώρια, αλλά και στην πράξη η ΔΕΗ φροντίζει για την άμεση διεκπεραίωση της.
Πρέπει να τονιστεί όμως ότι τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές πολεοδομικές διατάξεις. Αυτές ισχύουν στο ακέραιο, απλώς η κατάργηση της έγκρισης της πολεοδομίας στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας και μόνο.
Με την ευκαιρία αυτή κρίνουμε ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε και μερικά θέματα που απασχολούν το κοινό που ενδιαφέρεται να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήριο.
Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας διαφαίνεται ότι το σημαντικότερο σημείο προβληματισμού αφορά την δυνατότητα της ΔΕΗ να πληρώνει για τα 25 χρόνια της σύμβασης στον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος το σχετικό ποσό. Για να αποσαφηνίσουμε τυχούσες παρερμηνείες πρέπει να τονίσουμε, ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι χρήματα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, σαν διαχειριστής του Ηλεκτρικού δικτύου, παίζει ένα ρόλο μεσάζοντα στην πληρωμή των σχετικών ποσών τα οποία δεν προέρχονται από δικούς της πόρους, αλλά τα λαμβάνει κάθε μήνα από τον ΔΕΣΜΗΕ. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα αρχικά ΔΕΣΜΗΕ σημαίνουν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρεία  που έχει συστήσει το Ελληνικό Δημόσιο για να διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΕΣΜΗΕ, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου δεν πρόκειται ποτέ να είναι μικρότερο του 51%. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται από τον ΔΕΣΜΗΕ, κατ ουσία δηλαδή από το Ελληνικό Δημόσιο. Και φυσικά να θυμίσουμε εδώ ότι τα χρήματα αυτά είναι χρήματα όλων μας, καθώς κατά κύριο λόγο προέρχονται από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ το οποίο εισπράττεται από κάθε λογαριασμό ρεύματος.
Επιπρόσθετα ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος υπογράφει σύμβαση 25-ετούς διάρκειας η οποία ορίζει μέσα ότι σε περίπτωση που ΔΕΗ καταγγείλει τη σύμβαση «οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της σύμβασης». Από την άλλη, στην ίδια σύμβαση αναφέρεται ότι «Ο κύριος του φωτοβολταϊκού δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου.»
Ένα άλλο σημείο που φαίνεται ότι απασχολεί το ενδιαφερόμενο κοινό είναι το αν τα έσοδα θα συνεχίσουν να είναι αφορολόγητα. Θυμίζουμε εδώ ότι για ιδιώτες τα έσοδα είναι αφορολόγητα. Ο λόγος για τον οποίο δεν φορολογούνται και δεν πρόκειται να φορολογηθούν στο μέλλον  είναι απλός και έχει να κάνει με την φιλοσοφία του σχετικού προγράμματος. Στην ουσία θεωρείται ότι η μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια, αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Δηλαδή είναι σαν το σύστημα να εγκαθίσταται για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου.  Επειδή όμως με τον τρόπο αυτό ο κύριος του συστήματος συμβάλλει στην επίτευξη των  ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Ελληνικό Δημόσιο αγοράζει την ενέργεια αυτή στην προνομιακή τιμή των 55 λεπτών την kWh.  Ως εκ τούτου είναι εντελώς παράλογο να φορολογηθεί κάτι το οποίο προορίζεται για ιδία κατανάλωση.
Τέλος σαν νέο της τελευταίας στιγμής να αναφέρουμε ότι την Πέμπτη 16/9/2010 βγήκε η αναμενόμενη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αναλογία ισχύος στις διάφορες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε αυτή ορίζεται ότι  μέχρι το 2020, στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν  2200 MW ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων. Από αυτά τα 750 MW θα είναι από επαγγελματίες αγρότες, τα 350 MW σε κτίρια (ισχύ άνω των 10 kW) και τα υπόλοιπα 1100 MW θα είναι για τους υπόλοιπους. Ειδικά σε ότι αφορά τους αγρότες, η παραπάνω απόφαση σημαίνει πρακτικά ότι θα πάρουν άδεια περίπου 7500 αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς οι 5000 θα είναι μέχρι το 2014 και οι υπόλοιποι μέχρι το 2020. Ο αριθμός είναι μεγάλος.
Σε ότι αφορά την Πελοπόννησο, μία εκτίμηση για την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι το 2020 είναι τα 550 MW, ενώ για τον αριθμό των αγροτών που θα συνδεθούν μέχρι το 2014 είναι  περίπου 1250 και συνολικά μέχρι το 2020 περίπου 1900. Ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος μιας και στην Μεσσηνία έχουν υποβληθεί περί τις 110 αιτήσεις αγροτών, οπότε τουλάχιστον οι αγρότες δεν θα πρέπει να ανυσηχούν για το αν θα εγκριθούν οι αιτήσεις τους ή όχι.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο