Ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη 2 /5/2023, το πολυαναμενόμενο  πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων «Φωτοβολταϊκά στη στέγη».

Η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι τα 10.8 kW και η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας που επιδοτείται είναι 10,8  kWh.

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέχρι 30/6/2024 και  μέχρι κάλυψης όλων των κονδυλίων ανά κατηγορία. 

Το ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα είναι μεγάλο και ήδη τις πρώτες δύο ημέρες έχουν υποβληθεί περί τις 3.000 αιτήσεις. Αναμένεται συνολικά να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του προγράμματος γύρω στις 30.000 αιτήσεις.

Η SolarWay σας δίνει τη δυνατότητα να ενταχθείτε άμεσα στο πρόγραμμα και να δεσμεύσετε την επιδότηση σας για το πρόγραμμα.

Καλέστε μας στο 27210-81247 ή στείλτε μας e-mail στο info@solarway.gr για να σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες.

Παράλληλα σας δίνουμε μεγάλη γκάμα επιλογών από όλες τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών  και μπαταρίων στις καλύτερες τιμές, με την ποιότητα και την αξιοπιστία της SolarWay.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 238.000.000 €, το οποίο κατανέμεται κατά 88% σε οικιακούς καταναλωτές και κατά 12% σε αγρότες.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν 4 κατηγορίες επιδοτούμενων:

  • Ευάλωτα Νοικοκυριά
  • Οικιακές εγκαταστάσεις με Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή για έγγαμους  Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€
  • Οικιακές εγκαταστάσεις με Ατομικό Εισόδημα >  20,000€ ή για έγγαμους   Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€
  • Αγρότες

Τα ποσοστά επιδότησης είναι 90% έως 100% του κόστους της μπαταρίας και το 20% έως 35% του κόστους του υπολοίπου φωτοβολταϊκού συστήματος, εξαρτώμενα από το εισόδημα και το μέγεθος του φωτοβολταϊκού.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε τρίτεκνη οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές.

Τα αναλυτικά ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία μπορείτε να τα δείτε εδώ

Διαδικασία επιδότησης φωτοβολταϊκών

Για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης, θα πρέπει πρώτα να έχει υπογραφεί η σύμβαση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, απαιτείται πρώτα η πληρωμή του σχετικού παράβολου, ύψους 458,80 €, με τραπεζική μεταφορά σε λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια η υποβολή της σχετικής αίτησης για τη σύναψη σύμβασης.

Η αίτηση για τη σύναψη σύμβασης γίνεται ηλεκτρονικά, με χρήση των κωδικών TAXIS του αιτούντος και δεν απαιτεί κάποια έγγραφα, η δε σύμβαση υπογράφεται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας gov.gr, μέσα σε διάστημα 2-3 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην συνέχεια υποβάλλεται η αίτηση για την επιχορήγηση, πάλι ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών TAXIS του αιτούντος, η οποία άμεσα δεσμεύει το ποσό της επιχορήγησης για τον ωφελούμενο.

Για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης απαιτείται μόνο το εκκαθαριστικό του αιτούντος για το έτος 2021. Αν το φωτοβολταϊκό πρόκειται να εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο (π.χ. πολυκατοικία), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 100% των συνιδιοκτητών, η οποία προκύπτει από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας.

Αν ο ωφελούμενος ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια ή σε τρίτεκνη οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, αγρότης κλπ), τότε απαιτούνται και τα σχετικά έγγραφα.

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης, υπάρχει περιθώριο ενός έτους για την ολοκλήρωση κα ιτη διασύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Για τον ωφελούμενο υπάρχει υποχρέωση να διατηρήσει τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγηθεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

Καταβολή επιδότησης φωτοβολταϊκών

Η καταβολή των επιχορηγήσεων θα γίνει από τον ΔΕΔΔΗΕ και αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού και έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση του με το δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ. Προς το σκοπό αυτό θα προσκομίζονται:

  • Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών για το φωτοβολταϊκό σύστημα
  • Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού συστήματος
  • Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής προς προμηθευτές
  • Υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
  • Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ

Η επιχορήγηση καταβάλλεται:

α) στον ωφελούμενο, σε περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει την δαπάνη ή/και

β) στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση παραστατικού επί πιστώσει.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο