Ένα καίριο ερώτημα κατά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής net-metering είναι αν θα τοποθετηθούν σε αυτό μπαταρίες (συσσωρευτές) . Αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το άρθρο.

Η τιμή των μπαταριών έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά τα τελευταία χρονιά κα αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση της τιμής τους στο μέλλον, κύρια λόγω της χρήσης του σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή. Όμως η αποκλιμάκωση των τιμών αυτών δεν είναι ακόμα τόσο ραγδαία όσο των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Με σημερινούς όρους, το κόστος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος net metering που περιλαμβάνει μπαταρίες (κατά κύριο λόγο ιόντων λιθίου) επιβαρύνεται κατά περίπου 40% με 50% της τιμής του χωρίς μπαταρίες. Το καίριο ερώτημα είναι αν το κόστος αυτό αποσβένεται σε εύλογο διάστημα

Το όφελος από την μπαταρία σε φωτοβολταϊκό net metering

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα θα πρέπει να δούμε τι θα κερδίσουμε αν τοποθετήσουμε μπαταρία σε φωτοβολταϊκό net metering.

Ας δούμε αρχικά τις διάφορες που φέρνει η   τοποθέτηση μπαταρίας στην φιλοσοφία του Net metering

Τα βασικά σημεία του Net Metering με και χωρίς μπαταρίες είναι τα εξής:

 • Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net-metering θα διοχετεύεται στην ζήτηση του χρήστη.
 • Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net metering για την κάλυψη της ζήτησης:
  • χωρίς μπαταρίες τότε θα αντλείται το υπόλοιπο της ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
  • με μπαταρίες τότε θα αντλείται το υπόλοιπο της ενέργειας από τις μπαταρίες. Όταν η ενέργεια των μπαταριών δεν επαρκεί ή αυτές αδειάσουν, τότε το υπόλοιπο της ενέργειας θα αντλείται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
 • Όταν περισσεύει η ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net-metering , τότε:
  • χωρίς μπαταρίες θα αποθηκεύεται «έμμεσα» στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να καταναλωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
  • με μπαταρίες : η περίσσεια του φωτοβολταϊκού θα φορτίζει τις μπαταρίες και όταν  αυτές είναι πλήρως φορτισμένες θα αποθηκεύεται «έμμεσα» στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να καταναλωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Η ενέργεια που αντλήθηκε από το δίκτυο θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που αποθηκεύτηκε σε αυτό και θα χρεώνεστε μόνο με τη διαφορά.
 • Η περίσσεια της αποθηκευμένης ενέργειας σε ένα κύκλο συμψηφισμού, δεν χάνεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο, με τριετή ισχύ.
Καμπύλη κατανάλωσης παραγωγής Net metering με μπαταρία
Καμπύλη κατανάλωσης παραγωγής σε Net metering με μπαταρία

Με βάση τα παραπάνω, η τοποθέτηση μπαταρίας θα αυξήσει το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης, δηλαδή το ποσοστό της παραγωγής του φωτοβολταϊκού Net metering που οδηγείται απευθείας στην κατανάλωση, χωρίς να διοχετευτεί στο δίκτυο.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο «Τι εξοικονομούμε με ένα φωτοβολταϊκό net metering», το αυξημένο ποσοστό ιδιοκατανάλωσης, μας αυξάνει την εξοικονόμηση  στις   Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ενέργειας – τμήμα ενέργειας ②. ④, ⑤ και του λογαριασμού μας. Όπως αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο, σε ένα οικιακό τριφασικό καταναλωτή το ποσοστό που συμμετέχουν οι χρεώσεις αυτές στο σύνολο του λογαριασμού είναι περίπου  24 % σε λογαριασμούς προ των αυξήσεων του καλοκαιριού του 2021 και 10 % με βάση τις τιμές Μαρτίου 2022.

Έτσι αν υποθέσουμε τον ίδιο μέσο οικιακό τριφασικό καταναλωτή με τετραμελή οικογένεια με δύο παιδία κι ένα εργαζόμενο και ετήσια κατανάλωση 8000 kWh, το μέσο ποσοστό ιδιοκατανάλωσης θα είναι περίπου στο 40%. Τοποθετώντας μπαταρίες το μέσο ποσοστό ιδιοκατανάλωσης αναμένεται να  αυξηθεί περίπου στο 70%.

Δηλαδή η τοποθέτηση της μπαταρίας αυξήσει το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης κατά 30%

Άρα από τα στιγμή που το ποσοστό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ήταν 24 % σε λογαριασμούς προ των αυξήσεων του καλοκαιριού του 2021 και 10% με τιμές Μαρτίου 2022, το τελικό όφελος μας από τις μπαταρίες  θα είναι:

 • 24 % x 30 % = 7.2 % σε λογαριασμούς προ των αυξήσεων του καλοκαιριού του 2021
 • 10 % x 30 % = 3 % σε λογαριασμούς με τιμές Μαρτίου 2022

Το παραπάνω ποσοστό είναι ιδιαίτερα μικρό και στο συγκεκριμένο παράδειγμα αντιστοιχεί σε περίπου 120 € ετησίως. Αν λάβουμε υπόψη ότι η μπαταρία θα μας αυξήσει το κόστος κατά ένα ποσό που ξεπερνά τις 3.000 €, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος απόσβεσης του κόστους της μπαταρίας ξεπερνάει τα 25 έτη!

Άρα το οικονομικό όφελος από την τοποθέτηση μπαταρίας σε ένα φωτοβολταϊκό Net-Metering είναι μικρό σε σχέση με το κόστος της. Το κέρδος από την τοποθέτηση μπαταρίας σε ένα φωτοβολταϊκό Net-Metering θα κάνει πολλά χρόνια να αποσβεστεί, γεγονός που επί του παρόντος και όσο η νομοθεσία του net metering παραμένει ως έχει, κάνει ασύμφορη την τοποθέτηση μπαταρίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, πέρα των ανωτέρω, υπάρχει η δυνατότητα και υπό προϋποθέσεις, με την τοποθέτηση μπαταρίας,  το φωτοβολταϊκό σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει και ως σύστημα εφεδρείας, παρέχοντας ενέργεια στην κατανάλωση σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος από το δίκτυο. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό και εκφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,

Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι υποθέσεις και εξαρτώνται από το προφίλ της κατανάλωσης, το μέγεθος της μπαταρίας κλπ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο