Εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής net-metering, μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντικό τμήμα του λογαριασμού ρεύματος. Το όφελος  του net metering μπορεί να φτάσει και το 95% του λογαριασμού ρεύματος.

Ας εξετάσουμε με λεπτομέρειες ποιο είναι το οικονομικό όφελος από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής net-metering.

Πρώτα θα αναλύσουμε τον λογαριασμό ρεύματος, καθώς αυτός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και οι  περισσότεροι καταναλωτές  δεν γνωρίζουν τις σχετικές λεπτομέρειες.

Λογαριασμός ρεύματος

Αρχικά να αναφέρουμε πως από το σύνολο των χρεώσεων του λογαριασμού ρεύματος που αναγράφονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, δεν συμμετέχουν στον συμψηφισμό του Net Metering, οι χρεώσεις που αναφέρονται ι στις Χρεώσεις ΔΗΜΟΥ και τέλος ΕΡΤ, οι οποίες δεν αφορούν χρεώσεις σχετικές με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης δεν συμμετέχουν και οι χρεώσεις που αφορούν σε πάγια και ισχύ.

Παράδειγμα-λογαριαμού-ρεύματος
Παράδειγμα λογαριαμού ρεύματος οικιακού καταναλωτή ΔΕΗ

Για τις χρεώσεις που αναφέρονται σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε τα εξής:

  • Χρεώσεις που συμψηφίζονται μεταξύ παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό και καταναλισκόμενης ενέργειας. Αυτή είναι η Χρέωση Προμήθειας του Παρόχου  ①. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει και την ρήτρα αναπροσαρμογής
  • Χρεώσεις που επιβαρύνουν το καταναλωτή μόνο για την ενέργεια που απορροφά από το δίκτυο. Στην ουσία με το φωτοβολταϊκό γίνεται εξοικονόμηση μόνο για το τμήμα της ενέργειας που χρησιμοποιείται για ιδία χρήση (ιδιοκατανάλωση). Η βέλτιστη εκμετάλλευση του φωτοβολταϊκού σε ότι αφορά τις χρεώσεις αυτές θα γίνεται όταν η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται για  ιδία χρήση. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι χρεώσεις ενέργειας για ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ ②, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) ④, οι  Λοιπές Χρεώσεις ⑤ και τα Διάφορα (ΕΦΚ, Ειδικό τέλος) ⑥.
  • Η χρέωση των  Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) θα επιβαρύνει τον καταναλωτή για όλη την καταναλισκόμενη ενέργεια, δηλαδή η χρέωση αυτή παραμένει ως έχει.

Με βάση τα παραπάνω, τα ποσά του λογαριασμού που μπορεί να εξοικονομηθούν με την αυτοπαραγωγή είναι τα ①, ②. ④, ⑤ και ⑥.

Οι χρεώσεις ②. ③, ④, και αναφέρονται και ως Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και είναι ίδιες σε όλους του Παρόχους. Δηλαδή οι διάφοροι πάροχοι ανταγωνίζονται προσφέροντας διαφορετικές τιμές μόνο στην τμήμα Χρέωση Προμήθειας Παρόχου

Σημειώνεται ότι οι χρεώσεις ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ ② περιέχουν κι ένα τμήμα χρέωσης που αφορά στην ισχύ της κατανάλωσης και το οποίο δεν μεταβάλλεται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού.

Κέρδος από ένα φωτοβολταϊκό Net metering

Το πρώτο ποσό είναι το ποσό που συμψηφίζεται, οπότε ανάλογα με την παραγόμενη ετήσια ενέργεια του φωτοβολταϊκού net-metering, είναι δυνατόν το ποσό αυτό να μηδενιστεί στον λογαριασμό ρεύματος. Θυμίζουμε ότι η χρέωση αυτή περιλαμβάνει και την ρήτρα αναπροσαρμογής. Σημειώνεται ότι ο κύκλος συμψηφισμού είναι τριετής, δηλαδή τυχόν πλεόνασμα ενός μήνα ή ενός έτους, δεν χάνεται αλλά μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο, με τριετή ισχύ.

Από το ποσό των ②. ④, ⑤ και εξοικονομείται το τμήμα του ποσού που αντιστοιχεί σε παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού net metering, η οποία οδηγείται απευθείας στην κατανάλωση. 

Το ποσοστό που συμμετέχει κάθε μία από τις παραπάνω χρεώσεις στον τελικό ποσό του λογαριασμού ρεύματος, εξαρτάται από το τιμολόγιο, τον πάροχο και το ύψος της κατανάλωσης.  Η ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει μπει το τελευταίο διάστημα στην καθημερινότητα μας, περιλαμβάνεται στο τμήμα το οποίο και είναι αυτό που έχει αυξηθεί στους  τελευταίους λογαριασμούς.

Σε ένα μέσο οικιακό τριφασικό καταναλωτή, η σύνθεση του λογαριασμού ρεύματος πριν τις αυξήσεις, που έγιναν στο ρεύμα το καλοκαίρι του 2021 και μετά τις αυξήσεις (λαμβάνοντας υπόψη ρήτρα αναπροσαρμογής Μαρτίου 2022) έχει ως εξής:

ΧρεώσειςΠοσοστό λογαριασμού μέχρι καλοκαίρι 2021Ποσοστό λογαριασμού Μαρτίου 2022
Χρεώσεις Ενέργειας με συμψηφισμό 62 %84 %
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ενέργειας – τμήμα ενέργειας ② + ④ + ⑤ +24 %10 %
ΥΚΩ 9 %4 %
Τμήμα ισχύος + Πάγια5 %2 %
Σύνολο100%100 %
Ποσοστό συμμετοχής χρεώσεων σε λογαριασμό ρεύματος προ και μετά των αυξήσεων

Από τον παραπάνω πίνακα, τα ποσά του λογαριασμού που μπορεί να εξοικονομηθούν με την αυτοπαραγωγή, είναι τα δύο πρώτα. Το πρώτο ποσό, που αντιστοιχεί στο 62% του λογαριασμού προ των αυξήσεων και στο 84% με τρέχουσες τιμές, είναι το ποσό που συμψηφίζεται.

Από το δεύτερο ποσό, που αντιστοιχεί στο 24% του λογαριασμού προ των αυξήσεων και στο 10% με τρέχουσες τιμές, εξοικονομούμε το τμήμα που κάνουμε  ταυτοχρονισμό μεταξύ παραγωγής φωτοβολταϊκού και κατανάλωσης. Για παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι το μισό της κατανάλωσης μας το παίρνουμε από το φωτοβολταϊκό και το μισό από το δίκτυο, τότε θα εξοικονομήσουμε πρόσθετα τα μισά από αυτά, δηλαδή το 12% προ των αυξήσεων και το 5% με τρέχουσες τιμές.

Άρα ο στόχος της εξοικονόμησης είναι

  • από 62% μέχρι 86% προ των αυξήσεων και
  • από 84% μέχρι 94% με τιμές Μαρτίου 2022.

Το ακριβές ποσό της εξοικονόμησης εξαρτάται από τον συντελεστή ιδιοκατανάλωσης, δηλαδή το ποσοστό της παραγωγής του φωτοβολταϊκού που οδηγείται άμεσα στη ζήτηση.

Είναι λοιπόν φανερό ότι με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα Net metering, το κέρδος μας μεγιστοποιείται μετά τις αυξήσεις ρεύματος, καθιστώντας την εγκατάσταση του ακόμα περισσότερο συμφέρουσα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το τι είναι το net metering, πατώντας εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο