Όταν το φαινόμενο των λεγόμενων «Snail Traisl» (ίχνη σαλιγκαριού) πρωτοεμφανίστηκε πριν από μια δεκαετία, προκάλεσε ανησυχίες ότι πρόκειται για ένα σημαντικό νέο πρόβλημα που πλήττει τις φωτοβολταϊκές μονάδες. Οι Sylke Meyer, Marko Turek, Thomas Manke, Stephan Großer και Christian Hagendorf, οι οποίοι συνέβαλαν εκτεταμένα στην κατανόηση των φυσικών διεργασιών πίσω από τα ίχνη σαλιγκαριού, παραθέτουν τις σκέψεις τους σχετικά με το φαινόμενο και τι μπορεί να σημαίνει για την απόδοση των φωτοβολταϊκών. Αυτό το άρθρο δίνει μια επισκόπηση του τι είναι το φαινόμενο αυτό και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του.

Περιεχόμενα

  • Η μικροδομή του αποχρωματισμού του ” ίχνους σαλιγκαριού”
  • Ο μηχανισμός του σχηματισμού του “ίχνους σαλιγκαριού”
  • Διαγνωστικού έλεγχοι για αποχρωματισμό αγωγών πλέγματος
  • Η επίδραση των “ιχνών σαλιγκαριών” στην απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • «Ίχνη σαλιγκαριού»  και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Αναφορές

Εικονα 1: Φωτογραφίες φωτοβολταϊκών με πρόβλημα snail trail (Από έργα συντήρησης φωτοβολταϊκών της SolarWay)

Τέλη της δεκαετίας του 2000, πολλοί εργαζόμενοι σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς , ανέφεραν την εμφάνιση ενός φαινομένου που ήταν άγνωστο εκείνη την εποχή: Σε σύντομο χρονικό διάστημα (μερικούς μήνες) μετά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, παρατηρήθηκαν σκοτεινές λωρίδες που διασχίζουν την επιφάνεια ή πλαισιώνουν την άκρη των φωτοβολταϊκών κυττάρων (κυψελών) [1]. Το μυστήριο αυτού του φαινομένου αυξήθηκε από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν επηρεάστηκαν ούτε όλες οι κυψέλες ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου ούτε όλα τα πλαίσια μιας εγκατάστασης. Και σε αυτή την αρχική αμηχανία ίσως οφείλεται το γεγονός ότι για να περιγράψουν το φαινόμενο χρησιμοποιήθηκαν περιγραφές όπως μονοπάτια για σαλιγκάρι, ίχνη σαλιγκαριών ή αποτυπώματα σκουληκιών.
Μέσα σε λίγα χρόνια αυτό φαινόμενο των φωτοβολταϊκών πλαισίων έγινε ευρέως διαδεδομένο. Το 2012 αναφέρθηκε ότι περίπου το 50% όλων των νεοεγκατασταθέντων πλαισίων επηρεάστηκαν περισσότερο ή λιγότερο από τα ” ίχνη σαλιγκαριού ” [2]. Η ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο στην απόδοση των φωτοβολταΪκών πλαισίων και τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις οδήγησε σε πολλές επιστημονικές μελέτες σχετικά με τη βασική αιτία των ” ιχνών σαλιγκαριού ” – snail trails. Αυτό το άρθρο δίνει μια επισκόπηση του τι είναι το φαινόμενο αυτό και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις τους.

 Η μικροδομή του αποχρωματισμού του ” ίχνους σαλιγκαριού”

Έγινε προφανές με απλό μικροσκοπικό έλεγχο των σημείων που επηρεάστηκαν από τα ίχνη σαλιγκαριού, ότι όι σκοτεινές λωρίδες στην κυτταρική επιφάνεια δεν είναι τίποτα άλλο από οπτικό φαινόμενο που προκαλείται από τον μερικό αποχρωματισμό των αγωγών (contact fingers)  της κυψέλης. Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 2, η εντύπωση μιας ομοιογενούς σκοτεινής περιοχής είναι ένα είδος οπτικής ψευδαίσθησης, επειδή προκαλείται αποκλειστικά από ασυνεχή καστανόχρωμο αποχρωματισμό των αγωγών  του ασημένιου πλέγματος αλλά όχι από την ίδια την κυτταρική επιφάνεια. Με βάση αυτό το πολύ πρώιμο εύρημα προτάθηκε από ορισμένους συγγραφείς να αντικαταστήσουν το παραπλανητικό αρχικό όνομα με το πιο σωστό όνομα “αποχρωματισμός αγωγών πλέγματος“. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε γενικά αποδεκτό από την φωτοβολταϊκή κοινότητα.

Snail Trail 2
Εικόνα 2 : Μικροσκοπική επιθεώρηση ενός τυπικού αποχρωματισμού «ίχνος σαλιγκαριού», αυξάνοντας το ζουμ από αριστερά προς τα δεξιά

Περαιτέρω ανάλυση της προέλευσης του αποχρωματισμού των αγωγών πλέγματος απαιτούσε ειδική προετοιμασία δείγματος και τεχνικές υψηλής ανάλυσης. Αποσυνδέοντας το γυαλί και το στρώμα ενθυλάκωσης EVA από μια αποχρωματισμένη περιοχή, διαπιστώθηκε ότι τα καφετιά ίχνη βρίσκονται εντός του καλύμματος EVA πολύ κοντά στη διεπαφή μεταξύ κυψέλης και EVA [3]. Τέλος, διαπιστώθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης ότι το καφετί χρώμα στο υλικό EVA συσχετίζεται με την εμφάνιση σωματιδίων μεγέθους νανομέτρου (βλ. Εικόνα 3). Μια χημική ανάλυση αυτών των νανοσωματιδίων αποκάλυψε τον άργυρο ως κύριο συστατικό τους. Έτσι, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο σχηματισμός νανοσωματιδίων αργύρου εντός του στρώματος EVA ακριβώς επάνω από ένα αγωγό επαφής, είναι ο λόγος για την οπτική εντύπωση των αποχρωματισμένων κυτταρικών περιοχών

Snail Trail 3
Εικόνα 3: Τμήμα από EVA φωτοβολταϊκού πανέλου με αποχρωματισμό πλέγματος. Το σχέδιο των αγωγών «αποτυπώνεται» ως καφέ ίχνη (αριστερά). Εικόνα διατομής του δείγματος EVA με την επισημασμένη θέση (δεξιά). Η συγκέντρωση των νανοσωματιδίων (κουκκίδες) αντιστοιχεί στην αποχρωματισμένη περιοχή του δείγματος

Ο μηχανισμός του σχηματισμού του “ίχνους σαλιγκαριού”

Αφού ανακάλυφθηκαν τα νανοσωματίδια αργύρου ως μικροσκοπική προέλευση του αποχρωματισμού των αγωγών του πλέγματος, τίθενται ερωτήματα για το γιατί και πώς εμφανίζονται ειδικά στις θέσεις των σκοτεινών λωρίδων ή πλαισίων. Μία εύλογη εξήγηση υποστηρίζεται από την παρατήρηση ότι οι αποχρωματισμοί των αγωγών πλέγματος που διασχίζουν το κύτταρο συμπίπτουν έντονα με τις ρωγμές των κυττάρων. Αυτό απεικονίζεται στην εικόνα 4.

Snail Trail 4
Εικόνα 4:Εικόνα ηλεκτροφωταύγειας EL και φωτογραφία ενός ηλιακού κυττάρου που παρουσιάζει αποχρωματισμό των αγωγών του πλέγματος, Τα μοτίβα των ρωγμών του κιττάρου και ο αποχρωματισμός των αγωγών ταυτίζονται πλήρως

Η εικόνα ηλεκτροφωταύγειας EL δείχνει ότι το κύτταρο έχει ένα χαρακτηριστικό μοτίβο ρωγμών. Αυτό το μοτίβο είναι εντελώς πανομοιότυπο με το μοτίβο του αποχρωματισμού που παρατηρείται στη φωτογραφία του ίδιου φωτοβολταϊκού κυττάρου. Αυτή η σύμπτωση βρέθηκε για όλα τα δείγματα που ερευνήθηκαν με λωρίδες αποχρωματισμού κυττάρων και αναφέρθηκε από πολλούς συγγραφείς. Ωστόσο, υπάρχει κάποια σύγχυση με τον ορισμό των ρωγμών (ctacks) και των μικρο-ρωγμών (microcracs). Οι ρωγμές που σχετίζονται με τον αποχρωματισμό των αγωγών του πλέγματος όπως περιγράφεται παραπάνω είναι πάντα μακροσκοπικές ρωγμές που διεισδύουν στο ολόκληρο κύτταρο. Αυτό σημαίνει ότι είναι 180-200 μm σε κατακόρυφη διάσταση (ολόκληρο το πάχος πλακιδίων) και αρκετά χιλιοστά μέχρι και εκατοστά σε πλάγια διάσταση. Οι μικρο-ρωγμές είναι σαφώς διαφορετικές στις διαστάσεις τους (μερικά μm σε βάθος) και εμφανίζονται για παράδειγμα ως επιφανειακή ζημιά μετά από το κόψιμο των κυψελών. Αυτοί οι όροι δεν πρέπει να μπερδεύονται. Η δεύτερη μορφή αποχρωματισμού αγωγών πλέγματος, που ονομάζεται καδράρισμα (framing), βρίσκεται στα άκρα του κυττάρου. Επομένως, ο αποχρωματισμός συσχετίζεται είτε με κυτταρικές ρωγμές είτε με τις κυτταρικές ακμές.

Επομένως, ο πιθανός λόγος για την εμφάνιση του αποχρωματισμού των αγωγών του πλέγματος είναι η εισαγωγή υγρασίας στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο από την πίσω πλευρά (μέσω του πίσω φύλλου) και την είσοδο στην ηλιόλουστη πλευρά της κυψέλης μέσω κυτταρικών ρωγμών ή μεταξύ κυττάρων. Η παραδοχή αυτή υποστηρίζεται από την παρατήρηση ότι τα φωτοβολταϊκά πλαισια που είναι κατασκευασμένα από  γυαλί και στις δύο επιφάνειες (glass to glass) φαίνεται να είναι ανθεκτικά σε αποχρωματισμό των αγωγών του πλέγματος, καθώς το γυαλί στο πίσω μέρος είναι πολύ καλύτερο φράγμα στην υγρασία από τα συνηθισμένα υλικά των πίσω φύλλων. Αφού το εισερχόμενο νερό εισέλθει στην κυτταρική επιφάνεια, ένα μικρό κλάσμα αργύρου από τους αγωγούς του πλέγματος μπορεί να διαλυθεί και να μεταναστεύσει στο φύλλο ενθυλάκωσης πάνω από τους αγωγούς του πλέγματος. Μέσω μιας χημικής αντίδρασης τα διαλυμένα ιόντα αργύρου σχηματίζουν μεταλλικά νανοσωματίδια,  τα οποία παρουσιάζουν ένα τυπικό καφέ χρώμα. Μπορεί να καταδειχθεί ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του τύπου των φύλλων πολυμερούς που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του φωτοβολταϊκού πλαισίου και της ευαισθησίας σε αποχρωματισμό των αγωγών πλέγματος [4]. Επομένως, η τρέχουσα υπόθεση είναι ότι ορισμένα πρόσθετα στα πολυμερικά φύλλα  πυροδοτούν το σχηματισμό “ιχνών σαλιγκαριού” σε φωτοβολταϊκά πλαίσια, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη διερευνηθεί λεπτομερώς.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αμφιλεγόμενα αναλυτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα σχετικά με τη χημική σύνθεση του αποχρωματισμού αυτού.  Χρησιμοποιώντας κυρίως τη φασματοσκοπία Raman ως αναλυτική μέθοδο, βρέθηκε μια ποικιλία ενώσεων αργύρου και αποδόθηκε στην προέλευση των “ιχνών σαλιγκαριού”. Αυτό περιλαμβάνει το οξικό άργυρο, το ανθρακικό άργυρο, το φωσφορικό αργύρο ή το σουλφίδιο του αργύρου [5, 6]. Ενδεχομένως, υπάρχουν διαφορετικές μορφές αποχρωματισμού των αγωγών πλέγματος και ο όρος “ίχνη σαλιγκαριών” να περιγράφει μια ολόκληρη κατηγορία από αστοχίες . Παρ ‘όλα αυτά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η εισβολή υγρασίας παίζει βασικό ρόλο και ότι υπάρχει μια εξάρτηση από τον τύπο ενθυλάκωσης και του υλικού πίσω φύλλου. Επιπλέον παράγοντες, όπως ακτινοβολία UV, το ρεύμα, η θερμοκρασία μπορεί λειτουργούν προσθετικά στην ενεργοποίηση του φαινομένου. Κατά την άποψή μας, αυτή η διάσταση μεταξύ των επιστημόνων δεν έχει καμία πρακτική σημασία, όπως συζητείται παρακάτω.

Διαγνωστικού έλεγχοι για αποχρωματισμό αγωγών πλέγματος

Έχουν αναπτυχθεί αρκετές εργαστηριακές διαδικασίες για τη δοκιμή της ευαισθησίας των υλικών των φωτοβολταϊκών πλαισίων στον αποχρωματισμό των αγωγών πλέγματος. Αυτό μπορεί να γίνει με επεξεργασία ενός κυττάρου με συνθήκες αυξημένης υγρασίας και θερμοκρασίας και επακόλουθη μικροσκοπική επιθεώρηση των αγωγών πλέγματος στην άκρη του κυττάρου. Όπως φαίνεται στην εικόμα 5, μπορεί να παρατηρηθεί μια διαυγής διαφορά μεταξύ των δειγμάτων που είναι ευαίσθητα ή ανθεκτικά σε αποχρωματισμό των αγωγών του πλέγματος μετά από επεξεργασία σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας και θερμοκρασίας κ για 1.000 ώρες.

Snail Trail 5
Εικόνα 5: Έλεγχος και αποτελέσματα δοκιμών. Εάν το χρώμα τοων αγωγών του πλέγματος παραμένει αμετάβλητο μετά από 1.000 ώρες διάρκεια δοκιμής, τότε μπορεί να θεωρηθεί ως ανθεκτικός στον αποχρωματισμό των αγωγώμ. Αντίθετα, ένα καφετί χρώμα των αγωγών πλέγματος στις άκρες των κυττάτων δείχνει ευαίσθητα υλικά

Σε αυτό το παράδειγμα, τα δείγματα ήταν διαφορετικά μόνο στα υλικά του φύλλου (ενθυλακωτικό και οπίσθιο φύλλο) αλλά περιείχαν τον ίδιο τύπο κυττάρου. Αυτό δείχνει ότι το ίδιο το φωτοβολταϊκό στοιχείο ή ο τύπος πάστας αργύρου έχει μικρή επίδραση. Η δοκιμή μίνι-μονάδων είναι πολύ χρήσιμη για τους κατασκευαστές των μονάδων, προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια για τα υλικά τους σε σχέση με τον αποχρωματισμό των αγωγών του πλέγματος. Επομένως, υπάρχει μια πραγματική δραστηριότητα SEMI για την τυποποίηση αυτού του είδους της δοκιμής (έγγραφο SEMI SNARF # 6071). Δυστυχώς, αυτή η αρχή δοκιμής δεν ισχύει πλήρως για μονάδες κανονικού μεγέθους. Αποδείχθηκε σε πειράματα ότι για τυποποιημένους τύπους όχι όλοι οι ευαίσθητοι συνδυασμοί υλικών έδειξαν αποχρωματισμό αγωγών πλέγματος μετά από 1000 ώρες δοκιμής σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας και θερμοκρασίας. Πιθανόν, ο χρόνος δοκιμής είναι πολύ μικρός για τα μεγάλα δείγματα.

Μελέτες έδειξαν ότι η ευαισθησία των υπομονάδων σε αποχρωματισμό των αγωγών πλέγματος δεν έχει δοκιμαστεί από το IEC 61215 και έχει προταθεί ένα συνδυασμένο μηχανικό φορτίο, πάγωμα υγρασίας και δοκιμή υπεριώδους ακτινοβολίας [12]. Για την εκτίμηση των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών πλαισίων ως “ίχνος σαλιγκαριού”, η μόνη απλή διαδικασία δοκιμής είναι μια μέτρηση ηλεκτροφωταύγειας για την ανίχνευση ρωγμών κυττάρων σε συνδυασμό με μικροσκοπική επιθεώρηση των αγωγών πλέγματος. Αυτό απαιτεί επιτόπιο έλεγχο με κινητό εξοπλισμό ηλεκτροφωταύγειας και μικροσκοπίας ή, σε περίπτωση ασάφειας, την αποσυναρμολόγηση της εν λόγω μονάδας και τη μεταφορά σε εργαστήριο φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η επίδραση των “ιχνών σαλιγκαριών” στην απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Από τη μικροδομική προέλευση του αποχρωματισμού των αγωγών πλέγματος όπως περιγράφηκε παραπάνω, υπάρχει μία επίπτωση στην απόδοση του φωτοβολταϊκού πλαισίου;  Η αποχρωματισμένη περιοχή είναι αποκλειστικά στη θέση των αγωγών πλέγματος, όχι στην ίδια την κυτταρική επιφάνεια. Ως εκ τούτου, η ενεργός κυτταρική επιφάνεια δεν έχει μειωθεί και, έτσι ο αποχρωματισμός δεν οδηγεί σε μειωμένη απόδοση. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές μικροσκοπικές μελέτες σε επηρεασμένους αγωγούς πλέγματος έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή της δομής του υλικού ή της διατομής που μπορεί να επηρεάσει την αγωγιμότητα [5]. Έτσι, τα “ίχνη σαλιγκαριών” δεν θα πρέπει να προκαλούν μείωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Στην πράξη, αυτό έχει διερευνηθεί σε διαφορετικά μέρη και δημοσιεύθηκε αρκετές φορές [6-8]. Με την πρώτη ματιά, έχουν βρεθεί πολλά παραδείγματα με μειωμένη ισχύ εξόδου λόγω “ίχνους σαλιγκαριών”. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι είναι δύσκολο να μετρηθεί η επίδραση του αποχρωματισμού του αγωγών πλέγματος ξεχωριστά από τις υποκείμενες ρωγμές των κυττάρων.

Ένα ακραίο παράδειγμα παρουσιάζεται στο σχήμα 6. Εμφανίζεται ένα τμήμα ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου το οποίο επηρεάζεται σημαντικά από τα “ίχνη σαλιγκαριών”. Η σύγκριση μεταξύ της φωτογραφίας και της εικόνας ηλεκτροφωταύγειας επιβεβαιώνει ότι κάθε σκοτεινό ίχνος συσχετίζεται με ρωγμές κυττάρων. Όμως σε αυτή την περίπτωση, έχουν σχηματιστεί τόσες πολλές ρωγμές, που πολλές περιοχές κυττάρων απομονώθηκαν ηλεκτρικά και έτσι δεν συμμετέχουν στην παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί κανείς να το συγκρίνει ποσοτικά: η μετρηθείσα μείωση στην ισχύ εξόδου ήταν ~ 40%, η οποία αντιστοιχεί σχεδόν στο άθροισμα της αδρανούς περιοχής των κυττάρων. Εκτός από αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, επιβεβαιώθηκε επίσης για μονάδες με μικρό ή μέτριο αποχρωματισμό ότι η μείωση της ισχύος (εάν υπάρχει) αποδίδεται στις ρωγμές των κυττάρων και όχι στον αποχρωματισμό των αγωγών πλέγματος [8, 12].

Snail trail microcrakcs
Εικόνα 6 : Τμήμα από ένα φωτοβολταϊκό πανέλο (εννέα κυψέλες): φωτογραφία με υπερβολική αντίθεση (αριστερά) και εικόνα ηλεκτροφωταύγειας (δεξιά)

Γενικά, είναι σημαντικό για την βιομηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων, να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των μακροσκοπικών ρωγμών που υπάρχουν κατά την παραγωγή  φωτοβολταϊκών κυττάρων και πλαισίων. Ωστόσο, κάθε ρωγμή δεν οδηγεί άμεσα σε απώλεια ισχύος και πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ ηλεκτρικά ενεργών και ανενεργών ρωγμών. Οι ενεργές ρωγμές προκαλούν ηλεκτρικά απομονωμένες περιοχές κυψελών και προκαλούν απώλεια ισχύος, η οποία είναι ανιχνεύσιμη σε μια τυπική δοκιμή. Από την άλλη πλευρά, οι ανενεργές ρωγμές μειώνουν ελάχιστα την ισχύ του κυττάρου ή του πλαισίου, αλλά μπορούν αργότερα να ενεργοποιηθούν ηλεκτρικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τουφωτοβολταϊκού πλαισίου.

Η ηλεκτροφωταύγεια EL είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται συνήθως για την ανίχνευση ρωγμών στη βιομηχανία φωτοβολταϊκών. Δεδομένου ότι η χειροκίνητη επιθεώρηση EL που βασίζεται σε χειριστές εξαρτάται από την εμπειρία και τις ικανότητες του χειριστή, είναι περιορισμένης αξιοπιστίας και δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ποσοτικών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, η μέθοδος επιλογής είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη επιθεώρηση EL, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένους αλγορίθμους λογισμικού για την έγκαιρη ανίχνευση σχεδόν όλων των μακροσκοπικών ρωγμών κατά τη διάρκεια παραγωγής  φωτοβολταϊκών κυψελών και πλαισίων. Εφαρμόζοντας σύγχρονους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας, δεν είναι δυνατόν να ανιχνεύσουμε αξιόπιστα τις μικρότερες ρωγμές. Η πιθανή απώλεια ισχύος μπορεί επίσης να προβλεφθεί με προσομοίωση λογισμικού, υποθέτοντας ότι οι ανενεργές ρωγμές ενεργοποιούνται αργότερα στο πεδίο  (βλ. Σχήμα 7). Μια αυτόματη επιθεώρηση EL στην παραγωγή Φ/Β πλαισίων ακριβώς πριν από την πλαστικοποίηση καθιστά δυνατή την αντικατάσταση ελαττωματικών κυττάρων και αποφεύγει τόσο τα “ίχνη σαλιγκαριών” όσο και, ακόμη χειρότερα, τις ρωγμές που θα προκαλέσουν απώλεια ισχύος στο πλαίσιο.

Snail Trail 7
Εικόνα 7 : Η αυτοματοποιημένη αναγνώριση ρωγμών μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την ποσοτική εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών ισχύος. Αριστερά: ανίχνευση ρωγμών με χρήση αλγορίθμου επεξεργασίας εικόνας. Μέση: εκτίμηση της ανενεργής επιφάνειας των κυττάρων λόγω της ρωγμής των κυττάρων. Δεξιά: ποσοτικοποίηση του χειρότερου σεναρίου λόγω ανιχνευμένης ρωγμής

«Ίχνη σαλιγκαριού»  και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία φωτοβολταϊκών πλαισίων

Μόνο πρόσφατα δημοσιεύθηκαν οι πρώτες μελέτες σχετικά με την μεσοπρόθεσμη εξέλιξη του αποχρωματισμού των αγωγών πλέγματος [9]. Οι συγγραφείς διερεύνησαν τα Φ/Β πλαίσια που επηρεάστηκαν από τα “ίχνη σαλιγκαριών” σε μια περίοδο δύο ετών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μετά η αρχική διαμόρφωση του αποχρωματισμού λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τους και στη συνέχεια δεν το φαινόμενο δεν εξελίσσεται με την δημιουργία νέων ιχνών.

Μόνο πρόσφατα δημοσιεύθηκαν οι πρώτες μελέτες σχετικά με την μεσοπρόθεσμη εξέλιξη του αποχρωματισμού των αγωγών πλέγματος [9]. Οι συγγραφείς διερεύνησαν τα Φ/Β πλαίσια που επηρεάστηκαν από τα “ίχνη σαλιγκαριών” σε μια περίοδο δύο ετών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μετά η αρχική διαμόρφωση του αποχρωματισμού λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τους και στη συνέχεια δεν το φαινόμενο δεν εξελίσσεται με την δημιουργία νέων ιχνών.

Αναφορές

1] M. Kφntges, I. Kunze, V. Naumann, S. Richter, C. Hagendorf, Schneckenspuren, Snail Tracks, Worm Marks und Mikrorisse, 8. Modulworkshop, TάV Rheinland (2011)

[2] Joachim Treder, 9. Workshop „Photovoltaik- Modultechnik“ TάV Rheinland 2012

 [3] Meyer, S.; Timmel, S.; Richter, S.; Werner, M.; Glδser, M.; Swatek, S.; Braun, U.; Hagendorf, C., Silver nanoparticles cause snail trails in photovoltaic modules, Solar Energy Materials & Solar Cells 121(2014)171–175.

[4] Meyer, S.; Timmel, S.; Glδser, M.; Braun, U.; Wachtendorf, V.; Hagendorf, C., Polymer foil additives trigger the formation of snail trails in photovoltaic modules, Solar Energy Materials & Solar Cells 130 (2014) 64–70.

[5] Peng, P., Hu, A.M., Zheng, W.D., Su, P., He, D., Oakes, K.D., Fu, A., Han, R.J., Lee, S.L., Tang, J. and Zhou, Y.N., Microscopy study of snail trail phenomenon on photovoltaic modules, RSC Advances 2012; 2: 11359-11365.

[6] Duerr I Bierbaum J Metzger J Richter J Philipp D, Silver Grid Finger Corrosion on Snail Track affected PV Modules – Investigation on Degradation Products and Mechanisms, Energy Procedia, 2016 vol: 98 pp: 74-85

[7] S. Richter, M. Werner, S. Swatek, C. Hagendorf, Understanding the Snail Trail Effect in Silicon Solar Modules on Microstructural Scale, 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 24-28 September 2012, Frankfurt/Main, Germany

[8] Yang H Chang J Wang H Song D, Power Degradation Caused by Snail Trails in Urban Photovoltaic Energy Systems, Energy Procedia, 2016 vol: 88 pp: 422-428.

[9] A. Dolara and S. Leva and G. Manzolini and E. Ogliari, Investigation on Performance Decay on Photovoltaic Modules: Snail Trails and Cell Microcracks, IEEE Journal of Photovoltaics, 2014, vol: 4 pp: 1204-1211.

[10] Han-Chang Liu, Chung-Teng Huang, Wen- Kuei Lee, Shih-Siang Yan, Fu-Ming Lin, A Defect Formation as Snail Trails in Photovoltaic Modules, Energy and Power Engineering, 2015, 7, 348-353

 [11] A. Dolara and G. C. Lazaroiu and S. Leva and G. Manzolini and L. Votta, Snail Trails and Cell Microcrack Impact on PV Module Maximum Power and Energy Production, IEEE Journal of Photovoltaics, 2016, vol: 6, pp: 1269-1277.

[12] J. Berghold, M. Roericht, A. Bφttcher, S. Wendlandt, M. Hanusch, S. Koch, P. Grunow and B. Stegemann “Electrochemical corrosion within solar panels” 27th EUPVSEC (2012) 3511-3517 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο